Rybnik: WOŚP na Kampusie (program)

W niedzielę, 12 stycznia odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Rybniku tradycyjnie bawić się będziemy na Kampusie przy ul. Rudzkiej.

Będzie m.in.: prezentacja wozów bojowych ochotniczych straży pożarnych z rybnickich dzielnic i pokaz żonglerki ogniem. Nie zabraknie aukcji i koncertów – zagrają m.in. The Farsk, Popiół, The October Leaves, Kawa z Mlekiem oraz Frele.

Obowiązkowy punkt programu – „Światełko do nieba” – o godz. 21.00.

Szczegółowy program imprezy na Kampusie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • 14:00 – Wystawa wozów strażackich
 • 14:30 – Kto da więcej?
 • 14:45 – Blueset
 • 15:30 – Kto da więcej?
 • 15:45 – The Farsk
 • 16:30 – Kto da więcej?
 • 16:45 – Popiół
 • 17:30 – Inferis Teatr Ognia
 • 17:45 – Kto da więcej?
 • 18:00 – Kawa z Mlekiem
 • 18:45 – Kto da więcej?
 • 19:00 – The October Leaves
 • 19:45 – Kto da więcej?
 • 20:00 – Frele
 • 20:45 – Kto da więcej?
 • 21:00 – Światełko do nieba

Łapmy razem wiatr w żagle! Szczegóły na facebooku rybnickiego sztabu WOŚP: https://www.facebook.com/wosprybnik/

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.05.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza