Rybnik: Wirtualny podniebny spacer

Od dzisiaj można spoglądać na Rybnik mocno z góry! To wszystko dzięki współpracy miasta z firmą Vidrosky, która opracowała wirtualny spacer po Rybniku.

Podczas wirtualnego spaceru można zobaczyć m.in. centrum miasta, ośrodek w Kamieniu, park tematyczny, dzielnicę Maroko-Nowiny czy Paruszowiec-Piaski.

Efekt prac można zobaczyć na stronie:

Panoramy miasta wykonywane przez firmę Vidrosky na potrzeby wirtualnego spaceru realizowane są bezpłatnie. Dodatkowo firmie zlecono wykonanie w tej samej technologii panoram terenów inwestycyjnych (https://biznes.rybnik.eu/tereny-inwestycyjne/). Powstałe w ten sposób mapy odzwierciedlają dokładnie prezentowany obiekt oraz pobliską okolicę aż po horyzont.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Koszt przygotowania panoram terenów inwestycyjnych to 9.900 zł brutto.

Źródło: UM Rybnik

Dej pozōr tyż:  Zębowice: spotkanie „Unikalne pamiętniki Ślązaka z okopów I wojny światowej”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza