Rybnik: We tōnelu widać światło

Tōnel pod beszōngym na Paruszowcu, co mo „skuplować” ze sobōm dwie rybnicki dzielnice – Paruszowic-Pioski a Rybnik Pōłnoc, je już do pōł wykopany. Już bezmała na wiosna pudzie tam przelyź piechty, abo przejechać na kole miyndzy ul. Mikołowskōm a Żużlowōm.

Ekstra siyłowniki wciskajōm do beszōnga graniato betōngowo „ruła”, a z pojstrzodka wybiyrano je ziymia. Jedna tako „graniato ruła” już je wcisnyto do beszōnga, a trza jeszcze wciś drugo. Trza to tak robić, bo na wiyrchu po beszōngu sztyjc jeżdżōm cugi na sztrece Rybnik-Katowice. Bez tyn tōnel bydōm mōgli jeździć ludzie na kołach, ale pudzie tyż chodzić piechty, a niy trza bydzie sie spinać po beszōngu, a przelazować bez glajzy, kaj jeżdżōm cugi.

Sōm tōnel, to niy ma wszystko, bo bydzie tyż tam plac do przesiodanio sie z koła, abo ze auta do cuga, kery bydzie sie mianowoł cyntrum do przesiodanio sie „Paruszowiec”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kożdy, gdo bydzie chcioł jechać cugym do roboty, abo do szkoły, bydzie mōg se tam ôstawić pod dachym swoji koło. Bydōm tyż place, kaj bydzie szło stanyć na chwila autym, jak kery prziwiezie drugigo na cug (Park&Ride) – pado prezidynt Rybnika Piotr Kuczera. – Na placu bydzie światło a kamery. Bydōm tam tyż trowniki a ławki do siednycio.

Tōnel kopiōm fyrmy ze Byndzina, co wygrały przetarg, a kosztować to bydzie wszystko wiyncyj, jak 5,8 mln zł. Trza pedzieć, że praje 2,5 mln na ta robota dała Unijo Europejsko ze swojigo Planu  Zrōwnoważōnej Mobilności.

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Fotografije: W. Troszka

Materiały UM Rybnik, po ślōnsku napisoł Stanisław Neblik.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza