Rybnik: Szportplac we Kamiyniu z lepszōm intrastrukturōm

Kōńczy sie budowa wolnostojōncego parterowego budynku społym z infrastrukturōm na terynie fusbalowego szportplacu MOSiR we dzielnicy Kamiyń. Bydzie to zaplecze szatniowo-sanitarne dlo tych, co korzystajōm ze ôbiektu.
W budynku sōm pōmieszczynio szatni z natryskami i tōaletami, świetlica z aneksem kuchynim jak tyż pōmieszczynio: biurowe, szidsrichtrōw i pōmocnicze. Bydōm tam tyż składy i tōalety.
Koszt budowy społym z przyłōnczami i infrastrukturōm tŏwarziszōnco to 1 296 819,75 zł. Inwestycyjo ryalizowano je bez ôbrano w aukcyji fyrma: „STADION PRO” Sp. z o.o. Na ôbiekcie trwajōm jeszcze wnyntrzne roboty wykōńczyniowe.

 

Zdrzōdło: UM Rybnik, fot. W. Troszka

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza