Rybnik: Szofer, 81 lot i 1,5 prōmila

Dziynki czujności i reakcyji miyszkańcōw krysu rybnickigo szandarzi chyciyli ôpitego szofera, co mioł hned 1,5 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. 81 lot stary chop nojprzōd wjechoł we sup, po czym pojechoł na zakupy do sklepu. Jak miyszkaniec Gaszowic wyszoł z marketu, to sie legnōł kole auta i niy umioł przed siebie wstŏć.

Do zdarzynio doszło w sobota, kole godziny 20.00 w Gaszowicach na ulicy Rydułtowskij. Piyrsze zgłoszynie dinst rybnickij kōmyndy dostoł ôd miyszkanki krysu rybnickigo. Kobiyta zgłosiyła, iże szofer nissana na rōńdzie wjechoł w sup, po czym ôdjechoł w rychtōnku sklepu. Po chwili nastympni świadkowie zawiadōmiyli Policyjo, iże starszy chop leży kole auta i niy poradzi przed siebie wstoć.

Pokozało sie, iże niyôdpedzialny szofer to 81 lot stary chop z Gaszowic. Czuć ôd niego było alkohol i niy szło sie z nim dogodać. Podszukowanie alkōmatym wykozało, iże mioł ôn hned 1,5 prōmila alkoholu w ôrganiźmie. Ô jego dalszym losie uzdo teroz gyricht. Za kerowanie autym na fleku grozić mu może kora nawet do 2 lot pozbycio wolności.

Policyjo świadkōm zdarzynio winszuje ôbywatelskij postawy i dziynkuje za pōmoc.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Prometeusz zaskoczył na INDUSTRIADZIE 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza