Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

 W Rybniku trwają intensywne prace analityczne, związane z planami powstania tutaj nowoczesnego centrum gospodarowania odpadami.

Chodzi o tzw. Centrum Zielonej Energii, czyli gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym, pozyskiwanie z odpadów ciepła, energii elektrycznej i wodoru w sposób realizujący cele osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz zabezpieczający potrzeby energetyczne miasta i jego mieszkańców.

Docelowo Centrum Zielonej Energii będzie działać w formie spółki kapitałowej. Przypomnijmy, że w marcu tego roku miasto podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK, której głównym akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Zygmunt Solorz. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną, a w jego ramach funkcjonować będzie kilka instalacji:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • do termicznego przekształcania odpadów,
 • do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
 • do odpadów biodegradowalnych (kompostownia, bioreaktory),
 • do odpadów wielogabarytowych,
 • do odpadów budowalnych,
 • do odpadów selektywnie zbieranych (sortownia),
 • ekodomki (czyli mini PSZOKi, zlokalizowane przy budynkach wielorodzinnych, zastępujące wiaty śmietnikowe),
 • składowisko odpadó

Prezydent  Miasta Rybnika powołał zespół zadaniowy do spraw utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku. Przewodniczy mu Wojciech Muś, Prezes Spółki Hossa Sp. z o.o., a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele kilku merytorycznych wydziałów urzędu miasta. Do najważniejszych zadań zespołu należy m.in. koordynacja prac zadania związanego z utworzeniem CZE oraz opracowanie zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z samorządami Subregionu Zachodniego.

 

Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów

Dej pozōr tyż:  Tychy: ferie 2023 pod znakiem architektury i sportu!

Jedną z najistotniejszych instalacji w ramach planowanej inwestycji będzie Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (ITPO), która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

Warto pamiętać, że w Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się 4 kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych. Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton/rok.

– W ramach planowanej inwestycji rozważamy sprzedaż lub dzierżawę części nieruchomości pod budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów na rzecz odrębnego inwestora – wyjaśnia Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Pozostałe elementy Centrum Zielonej Energii będą realizowane samodzielnie przez miasto. W tej chwili Główny Instytut Górnictwa przygotowuje ekspertyzę techniczną dla składowiska odpadów, pod kątem wpływu eksploatacji górniczej na ten teren. Co bardzo ważne miasto jest właścicielem nieruchomości, dla której ustanowiony Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest w pełni zgodny z zakresem i przedmiotem planowanej inwestycji – dodaje prezydent.

Dodatkowo, już w lutym 2022 r. została podjęta uchwała Rady Miasta Rybnika o objęciu filarem ochronnym terenu, gdzie planowane jest powstanie CZE. Prowadzone są również rozmowy z firmami, które wykonają instalacje do termicznego przekształcania odpadów stanowiące w przyszłości integralną część struktury zagospodarowania odpadów – Centrum Zielonej Energii.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Na chwilę obecną Miasto Rybnik ustaliło wstępny harmonogram prac, na który składają się:

 • IV kwartał 2022 roku – ogłoszenie o przetargu na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości pod ITPO,
 • I kwartał 2023 roku – utworzenie spółki kapitałowej Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego

 

Korzyści z Centrum Zielonej Energii

Zrealizowanie tej inwestycji przyniesie niewątpliwe wymierne korzyści dla mieszkańców zarówno Rybnika, jak i całego Subregionu:

 • dysponowanie gminnym nowoczesnym Centrum Gospodarowania Odpadami (Przetwarzania Odpadów), spełniającym wszystkie normy ochrony środowiska,
 • dostosowanie poziomu recyklingu odpadów do obowiązujących przepisów,
 • stabilizacja cen za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców,
 • wytwarzanie z odpadów energii elektrycznej, ciepła na potrzeby własnych instalacji i dla mieszkańców oraz do produkcji wodoru (napęd dla autobusów),
 • realizacja założeń Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza