Rybnik: SOWA czyli mały Kopernik na Ignacym

Na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu otwarta została SOWA czyli Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. To minicentrum nauki z wyposażeniem o wartości około 1 miliona zł, przekazane Rybnikowi przez Centrum Nauki Kopernik.

SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Od maja 2022 roku do projektu dołącza Zabytkowa Kopalnia Ignacy, samorządowa instytucja kultury Miasta Rybnika. Małe centrum nauki powstało tu w zabytkowej przestrzeni jednej z najstarszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

– Miałem dziś okazję zobaczyć cały obiekt kopalni Ignacy, jeszcze przed otwarciem, muszę przyznać, że jest imponujący, nasza SOWA tutaj dobrze pasuje, jest jednak dodatkiem do tego wszystkiego, co państwo przygotowaliście – Wojciech Murdzek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Sporo dziś zobaczyłem, sporo mnie zachwyciło w tym industrialnym dziedzictwie, o które tutaj w Rybniku zadbaliście, obiecuję, że z tą dobrą nowiną pójdę dalej w świat – podsumował Wojciech Murdzek.

– Minicentrum Kopernika doskonale uzupełni ofertę Zabytkowej Kopalni Ignacy, której rewitalizacjakosztowała blisko 36 mln zł. Przypomnę, że na tę kwotę składa się 21 mln zł z budżetu miasta, 14 mln zł z funduszy UE i 1 mln z Budżetu Państwa – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Dziś, dzięki poczynionym inwestycjom każdy znajdzie tu coś dla siebie – zarówno najmłodsi jak i trochę starsi, tak mieszkańcy dzielnicy Niewidom, jak i rybniczanie z pozostałych dzielnic miasta czy po prostu turyści. Zapraszamy więc do wyjątkowego miejsca, które z jednej strony odsłoni przed zwiedzającymi tajniki górniczego dziedzictwa Rybnika, z drugiej zaś zabierze nas w całkiem współczesny świat wiedzy i nauki – dodaje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Industriada i nocne zwiedzanie Hoym Gruby

– W miejscu, gdzie przez prawie 230 lat fedrowano węgiel, ruszamy z nową działalnością. W zadbanym zabytku ery przemysłowej rozpoczynamy wydobywanie wiedzy. Tu każdy, bez względu na wiek zmierzy się z zadaniem godnym prawdziwego odkrywcy – zapewnia Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Każda z ok. 30 placówek inicjatywy SOWA (już otwartych lub zaplanowanych do otwarcia w najbliższym czasie) składa się z dwóch części:

  • wystawy z kilkunastoma eksponatami–stacjami badawczymi umożliwiającymi zwiedzającym samodzielne odkrywanie zjawisk ipraw naukowych funkcjonujących wświecie,
  • Majsterni- pozwalającej ćwiczyć zdolność rozwiązywania zadań konstrukcyjnych ilogicznych.

Każda Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności wyposażona jest w wystawę zawierającą kilkanaście eksponatów, zestawy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz pakiet programów edukacyjnych, przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik.

Uczestniczące w projekcie instytucje będą także zapraszane do udziału w programach realizowanych przez Kopernika, takich jak Klub Młodego Odkrywcy czy program edukacji kosmicznej realizowany wspólnie z Europejską Agencją Kosmiczną.

Poznaj świat nauki z Centrum Nauki Kopernik i Zabytkową Kopalnią Ignacy:

strona rybnickiej SOWY https://www.kopalniaignacy.pl/SOWA/

***

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności  SOWA to inicjatywa, której celem jest popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Program realizowany jest przy współpracy Centrum Nauki Kopernik, które otrzymało dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023.

SOWA dla Rybnika to efekt dobrze napisanego przez urzędników projektu-zgłoszenia do trwającego od 14 kwietnia do 24 czerwca 2021 r. naboru konkursowego.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Teatr Korez w czerwcu

Więcej o inicjatywie SOWA: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza