Rybnik: “Ślōnski Przedszkole” już w piōntek

Już we piōntek 11.11. 2022r ślōnski warsztaty dlo bajtli (tymat: Spod z pieca gołōmbek), kere w lokalu Bravita pokludzi Ślōnsko Bajarka- Dominika Kierpiec-Kontny (i ôd nij wiolōnczela Ela).

Program autorski, ślōnsko bojka, muzycznie poziōm światowy. W skrōcie – bydzie super! To już drugi tref we ramach programu “Ślōnski Przedszkole”, na kery zaproszajōm DURŚ i Bravita.

Bilety do nabycio w cenie 10zł ôd bajtla w dniu spotkania. Ôpiekun gratis

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  VIII edycja Konkursu Wiedzy o Regionie "Silesia Incognita"

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Rybnik: “Ślōnski Przedszkole” już w piōntek

 • 11 listopada 2022 ô 12:15
  Permalink

  Fajnŏ sprawa, ftorõ polski staat niy finanzieruje, leider…

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza