Rybnik: „Rozświetlmy pamięć”

W sobotę, 29 stycznia, odbędą się w Rybniku obchody związane z upamiętnieniem 77 rocznicy „Marszu śmierci” więźniów obozu KL Auschwitz oraz kolejnej rocznicy „Tragedii Górnośląskiej”.

W tym roku obchody będą nieco inne niż w minionych latach, kiedy to towarzyszyła im procesja w formie Drogi Krzyżowej. Zmiana formuły uroczystości wiąże się z aktualną sytuacją epidemiczną oraz zakończeniem działalności rybnickiego Klubu Inteligencji Katolickiej – dotychczasowego, głównego organizatora uroczystości.

W sobotę, 29 stycznia, w godz. 16.30-17.30, zapraszamy rybniczan do uczestnictwa  w akcji „Rozświetlmy pamięć”, polegającej na oświetleniu 77 zniczami trzech miejsc:

  • pomnika przy ul. Gliwickiej (obok stadionu miejskiego), gdzie straciło życie blisko 400 uczestników Marszu,
  • mogiły w lesie na rzeką Rudą,
  • obelisku w Rybniku-Kamieniu (obok ośrodka MOSiR), upamiętniającego społeczność żydowską, pomordowaną w „Marszu Śmierci”

– Zachęcamy mieszkańców do zapalania tego wieczoru zniczy w tych miejscach, na znak pamięci i modlitwy w intencji pomordowanych. Mam nadzieję, że ta nowa, zmieniona forma na stałe wejdzie jako sposób upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń – mówi dr Bogdan Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tego samego dnia, o 18.00 w rybnickiej bazylice św. Antoniego odprawiona zostanie również msza święta w intencji ofiar. Zapraszamy do udziału.

Źródło: UM Rybnik, foto L. Tyl

Dej pozōr tyż:  WAGO werbuje po ślōnsku!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza