Rybnik: Po zimie koła miejski sōm nazod

We Rybniku po zimie pokozały sie nazod miejski koła. Tak samo, jak łōński rok, na miejskich szosyjach a miedzkach pokozało sie 80 kołōw, kere pudzie pożyczać we kożdej z 35 stacyjōw, już ôd sztwortku, 7 marca. Koło pożyczać idzie bez aplikacyjo we mobilnioku. Trza sie zaregistrować za 10 zł, a potym taki pożyczani koła kosztuje 1,50 za pōł godziny, abo 9 zł za cołki dziyń. Idzie tyż kupić abōnamynt na cołki miesiōnc za 49 zł, na trzi miesiōnce za 99 zł, abo na rok za 199 zł.

Sam możecie se ôbjrzeć filmik, jako pożyczać taki koło: https://www.youtube.com/watch?v=HRQaigbkwjk

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: UM Rybnik, fotografije: K. Kesten i W. Troszka.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza