Rybnik: otwarcie projektu „Śląska Przestrzeń innowacji”

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Fundacja Fundusz Współpracy mają przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne Czym są innowacje społeczne, jak je wdrażać i finansować?

Spotkanie otwierające projekt „Śląska Przestrzeń innowacji” w subregionie zachodnim województwa śląskiego

Program:

  • Rozwijamy innowacje społeczne w województwie śląskim, czyli o ofercie Inkubatora Innowacji Społecznych – Sebastian Garbacz, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
  • Innowacje społeczne w praktyce: niepozorne zmiany – wielkie efekty – Ewa Błędowska i Agata Wilczyńska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
  • Jak wypracować i wdrożyć innowacyjne rozwiązania w ośrodku pomocy społecznej? – Blanka Długi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  • Social Innovation HUB – międzynarodowa perspektywa wsparcia innowacji społecznych w województwie śląskim – Marcin Stempniak, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  • Dyskusja

Spotkanie odbędzie się w dn. 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 10:00 – 14:00 w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 13C (teren kampusu).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Foto: pixabay.com

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza