Rybnik: Noworoczne koncerty w parafiach

Przed nami koncerty świąteczno-noworoczne z udziałem Cleo i Rafała Brzozowskiego, którym towarzyszyć będą muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” oraz finalista The Voice of Poland Rafał Kozik.

Cykl pięciu koncertów zaplanowano w rybnickich kościołach po wieczornych mszach świętych pomiędzy 6 a 16 stycznia. Muzyczne kolędowanie odbędzie się w dzielnicach: Niedobczyce, Kamień, Chwałowice, Boguszowice-Osiedle i Popielów. Wstęp wolny.

Koncerty z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, Rafała Kozika i Cleo:

  • 6 stycznia, godz. 18, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
  • 16 stycznia, godzina 18, kościół Trójcy Przenajświętszej w Popielowie

Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, Rafała Kozika i Rafała Brzozowskiego:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

  • 8 stycznia, godz. 19, kościół pw. św. Brata Alberta w Kamieniu
  • 9 stycznia, godz. 18, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach
  • 15 stycznia, godz. 19, kościół pw. św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu

Zapraszamy do wspólnego kolędowania ze znanymi muzykami, prosząc o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

Szczegółowe informacje na facebookowym profilu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”.

Warto dodać, że Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” oraz zaproszone gwiazdy – Cleo i Rafał Kozik zaśpiewali już kolędy i świąteczne przeboje 19 grudnia w kościele w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. Był to zaległy koncert świąteczny, który miał się odbyć na początku roku, zorganizowany wspólnie przez radę dzielnicy i Dom Kultury w Niedobczycach.

Źródło: UM Rybnik, fot. W. Troszka

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Muzyczne piątki w Zabytkowej Kopalni Ignacy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza