Rybnik: Marcin Szewczyk na 28. Ślōnskim Sztwortku

24 .03 .2022 r ô 4.30 po połedniu we Halo Rybnik bydzie już XXVIII tref z seryji Ślōnski Sztwortki. Autor Marcin Szewczyk poôsprawio nōm ô swojim kryminale.
La Danse Macabre to kōntynuacyjo powieści Silesia Noir. Richtich czorny kryminał. Prywatny detektyw Herman Fox mierzy sie kryminalnōm geszichtōm przemytu ôpium bez miyndzywojynno granica na Odrze miyndzy Rybnikiym a Raciborzym. Wszysko w klimacie kurzu a sadze, gorzoły a cygaret i walki Foxa, głównie ze samym sobōm. Kludzić wszyjsko kej dycki Józef Porwoł.

Ksiōnżka bydzie szło kupić na trefie, a kōmu je za daleko to idzie jōm ôbsztalować we wydŏwnictwie Silesia Progress.

Dej pozōr tyż:  Wyrzeźbione życie – opowieść o Augustynie Dyrdzie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza