Rybnik: Laptopy do zdalnej nauki

125 laptopów zakupiło Miasto Rybnik, aby umożliwić uczniom cyfrową edukację.  Sprzęt otrzymają szkoły, które następnie wypożyczą komputery dzieciom na czas zamknięcia placówek.

Wykluczenie cyfrowe – to problem, z którym mierzy się współczesne społeczeństwo, starając się jak najsprawniej reagować na różnice w  dostępie do techniki informatycznej pomiędzy poszczególnymi grupami osób.  W czasie walki z pandemią koronawirusa, kiedy to większość sfer życia codziennego przeniosła się do sieci, brak lub ograniczona możliwość korzystania z nowoczesnych form komunikacji są szczególnie uciążliwe. Dla wielu dzieci oznacza to problemy z dostępem do edukacji zdalnej.

Zgodnie z uzyskanymi od dyrektorów rybnickich placówek oświatowych danymi, aż 125 uczniów z 26 rybnickich szkół nie może uczyć się zdalnie dlatego, że nie posiada odpowiedniego sprzętu komputerowego. Miasto postanowiło zareagować na tę sytuację:

Zakupiliśmy 125 laptopów. Sprzęt otrzymają szkoły, które na czas zamknięcia placówek wypożyczą komputery dzieciom, by umożliwić im zdalną naukę. Razem z każdym laptopem zapewniony będzie dwumiesięczny pakiet internetu – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Koszt sprzętu to 248 348,75 zł – ofertę o takiej wartości złożyła wybrana przez Miasto firma Neonet salon z Rydułtów. Rybnik uzyskał dofinansowanie tego zakupu z Ministerstwa Cyfryzacji – Miasto złożyło wniosek w ramach programu „Zdalna szkoła”,  który ruszył 1 kwietnia. Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup np. laptopów i tabletów  potrzebnych do realizacji procesu zdalnego kształcenia. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, Rybnik uzyska grant w wysokości 100 tysięcy zł – trwa procedura podpisywania stosownej  umowy.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Zakupiony sprzęt został dostarczony przez wybraną  firmę w piątek, 10 kwietnia. W okresie świątecznym sprzęt przeszedł kilkudniową kwarantannę, by teraz bezpiecznie trafić do domów uczniów. Dana szkoła zawrze z rodzicami dzieci umowę użyczenia sprzętu na czas trwania edukacji zdalnej – tłumaczy Katarzyna Korba, kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika.

Przypominamy, że ze względu na zagrożenie koronawirusem przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty przedłużona została do 26 kwietnia br., a nauka realizowana jest zdalnie –  więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza