Rybnik: Koncerty noworoczne z Miejską Orkiestrą Dętą

Cykl koncertów noworocznych Miejskiej Orkiestry Dętej w Rybniku to już tradycja. W czasie koncertów w rybnickich kościołach zabrzmią najpiękniejsze kolędy i przeboje muzyki rozrywkowej o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej. Gwiazdami tegorocznej edycji koncertów będą Sabina Jeszka i Mateusz Ziółko. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty.

Harmonogram styczniowych koncertów:

  • 6 stycznia 2024. Kościół pw. Bożego Ciała i św. Barbary w Rybniku-Niewiadomiu. Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Sabiną Jeszką. Msza o godz. 17, koncert po mszy.
  • 7 stycznia 2024. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni. Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Sabiną Jeszką. Msza o godz. 16, koncert po mszy.
  • 13 stycznia 2024. Sanktuarium Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach (ul. Działkowców 1). Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Mateuszem Ziółko. Msza o godz. 18, koncert po mszy.
  • 14 stycznia 2024. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach (ul. Michała Wołodyjowskiego 5). Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Mateuszem Ziółko. Msza o godz. 17, koncert po mszy.
  • 20 stycznia 2024. Kościół św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu. Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Sabiną Jeszką. Msza o godz. 18, koncert po mszy.
  • 21 stycznia 2024. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie.

Koncert noworoczny Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik z Sabiną Jeszką. Msza o godz. 17, koncert po mszy.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: Muzeum Hutnictwa powołuje społeczne kolegium doradcze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza