Rybnik: IX Diktand Godki Ślōnskij i piknik historyczny

27 maja bydzie na Hoymgrubie we Rybniku Ślōnski piknik historyczny. Pokludzi to Zabytkowo Gruba IGNACY( Hoymgruba ) i Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich (DURŚ) Wszyjsko zacznie sie ô 14.00 we sali kōnferyncyjnej rozdowaniym nagrodōw (geszynkōw) dlo bajtli, kerzy śpiywali pieśniczki po ślōnsku i ô Ślōnsku.

Ô 14.00 tyż bydymy zapisywać uczestnikōw na IX Diktand Godki Ślōnskij , kery zacznie sie ô 15.00 . Wszyjsko to pod Patrônatym Prezidynta miasta Rybnika Piotra Kuczery. Bydōm tyż sponsorzy – Ojroposeł Łukasz Kohut, Przewodniczōnco Ślōnskij Partyji Regijōnalnej dr Ilona Kanclerz.

Na placu pudzie kupić ksiōnżki, kery bydzie sprzedowoł  Pejter Długosz ze Silesia Progress a tyż pisarz Jerzy Buczyński.

Ôgłoszynie wynikōw kole 18.00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bydzie tyż pełno atrakcyji takich jak: tyjater Marka Zyły, eli tyjater SAFO, pokaz mody, eli gala boksu. Prelekcje historyczne i zwiydzani gruby.

ATRAKCJE STAŁE:
– wystawa strojów
– kwiaciarka
– foto studio
– kuchnia ślōnsko
– zabawy retro

Dej pozōr tyż:  Zielony Śląsk wg Piotra Drzewieckiego

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza