Rybnik: Grajōm Nasi – zortuj hasi. Zacznij ôd sobotnigo meczu

Sōm miasta, co już ôd moja zakazujōm używanio jednorazowych, plastykowych krzinek a nożōw i widełek we miejskich instytucyjach, a tyż na roztomańtych fajerach naszykowanych ôd miasta. Głōwnie je to skuli decyzyje ôd kōmisyje ôchrōny środowiska Ôjroparlamyntu, kery chce, coby ôd 2021 zakozane były niykere, plastykowe jednorazōwki. To mo uczyć ludzi świadōmości ekologicznej.

Miasto Rybnik namowio do używanio eko kufek a do zortowanio roztomańtego hasio.
– Sprawy ekologije zaczynajōm być fest ważne dlo samorzōndu. Beztōż na meczach a fajerach szykowanych ôd MOSiR bydymy dbać ô ekologijo. Na niykerych pokożōm sie taki ekstra hasioki do zortowanio hasio. Już drugi rok bydymy tyż namowiać kibicōw do używanio eko kufek – pado Arkadiusz Skowrōn, zastympca dyrechtora rybnickigo MOSiR.

Tak samo te zortowani hasio widzōm we rybnickim klubie żużlowym.
– Na wielkich fajerach szykowanych na naszym stadiōnie zbiyro sie fest dużo roztomańtego hasio. Jego zortowani pōmoże nōm lekszy, warciyj a łacniyj poschraniać na stadiōnie po meczu żużla. Przi wynściach ze sektorōw bydōm stoły ekstra hasioki na papiōr a plastyk, namōwiōm wszystkich, coby ich używać – tak pado Rafał Tymusz, dyrechtor rybnickigo MOSiR, kery wierzi, że zortowani hasio pōmoże tyż we edukacyji ekologicznej.

Podobnie ta rzecz ze zortowaniym hasio widzōm we rybnickim klubie żużlowym.
– Na pewno bydymy namowiać kibicōw do tego, coby chcieli sie zachowować ekologicznie na naszych meczach. Bo przeca niy trza wiela, coby na stadiōnie było czyściyj – jak sie wylazuje po meczu ze sektora, styknie wziōnś kufki po ôrynżadzie a gazety a wyciepać ich do postawiōnych ekstra hasiokōw. Czysty stadiōn, to tyż je wiynkszo uciecha przi ôglōndaniu meczōm naszego zespołu – pado Krzysztof Mrozek, prezes ROW Rybnik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

To co robi MOSiR a klub żużla, to je yno kōnsek ze wiynszej akcyje ekologicznej Miasta Rybnika, co bydzie kludzōno w tym i dalszych latach.

PRZIPŌMINŌMY:

Do hasioka MODREGO na papiōr wciepujymy:
– krzinki papiōrzanne
– gazety
– reklamy, katalogi, kalyndorze
– papiōrowe tytki a siatki
– papyndekle
– papiōr do pakowanio, tytki a bojtle papiōrowe .

Niy wciepujymy:
– zmazanego, głōwnie masnego papiōru
– ryncznikōw papiōrowych a starych tisztuchów
– papiōru ze pozłōtkōm
– puciynek po mlyku a sokach
– tłustych jednorazowych krzinek z papiōru
– talyrzi jednorazowych

Do hasioka ŻŌŁTEGO wciepujymy:
– ôdkryncōne a pognieciōne plastykowe flaszki po sokach
– zakryntki
– plastykowe krzinki po jodle
– plastykowe nelōnbojtle
– aluminiowe biksy po sokach a ôrynżadzie.

Niy wciepujymy:
– flaszek a biksōw, co niy sōm prōzne
– krzinek, a puciynek po lykach
– starych bateryjōw

 

UM Rybnik, tumaczōł Stanisław Neblik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza