Rybnik: Bulwary nad Nacyną w Niedobczycach i Niewiadomiu

Budowa kolejnego odcinka bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny dotarła do Niedobczyc i Niewiadomia. Dzięki temu pieszo-rowerowemu traktowi kolejne dzielnice zostaną skomunikowane z centrum miasta. Wygodnymi trasami rowerowymi dotrzemy, aż do najdalej na północ miasta wysuniętej dzielnicy Stodoły.

Właśnie budowana, wygodna trasa dla spacerowiczów, rowerzystów, czy miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach, połączy ul. Górnośląską z ul. Sportową, czyli dzielnice Niedobczyce i Niewiadom. Budowany od podstaw odcinek będzie miał 2 km długości i 4,5 m szerokości, nawierzchnię bitumiczną, będzie oświetlony, a wzdłuż trasy nie zabraknie ławek, koszy na śmieci czy stojaków rowerowych.

Prace prowadzi wybrana w przetargu firma DROGOPOL Sp. z o.o. z Katowic, za kwotę przeszło 7,4 mln zł. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w okolicach marca 2023 roku. Jednak postęp robót jest na tyle zadawalający, że mamy nadzieję, że wykonawca jeszcze w tym roku zakończy prace w terenie.

Dziś bulwarami nad Nacyną można dojechać z centrum, aż nad Zalew Rybnicki i dalej do dzielnicy Stodoły. Jeżeli startujemy ze Stodół to mkniemy komfortową trasą wzdłuż ulicy Rudzkiej, dalej nad Bulwarami nad Nacyną do Śródmieścia i ulicy Hallera poruszamy się asfaltowymi drogami pieszo-rowerowymi  odpowiadającymi aktualnym standardom. Poprawy wymaga trasa na ul. Rzecznej pomiędzy ul. Hallera do ul. Targową. Jest to droga rowerowa wykonana wiele lat temu i odstaje od obecnych standardów – mówi Łukasz Karobowiński rybnicki oficer rowerowy – W tym roku planujemy wykonać odcinek od ulicy Targowej do Obwiedni  Południowej. Czekamy na ostatnie uzgodnienia.  Przy okazji budowy drogi Śródmiejskiej został przygotowany odcinek trasy wzdłuż tej drogi. Prowadzi ona również wzdłuż rzeki Nacyny. Podsumowując nasz rowerowy kręgosłup miasta ma już coraz mniej dziur w swoim przebiegu. Bulwary Nad Nacyną już stanowią atrakcyjną propozycję dla wielu rybniczan – zarówno pod kątem codziennych dojazdów do pracy i weekendowej turystyki. Niedługo jednak, kiedy ukończymy wszystkie planowane odcinki będą one stanowiły realną, wygodną alternatywę dla osób, które chcą porzucić samochód na rzecz roweru i na co dzień poruszać się tym traktem do pracy czy szkoły – zapowiada Karbowiński.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Sławików: "Tragedia Ślązaków 1945"

Wzdłuż bulwarów będą realizowane dwa dodatkowe przejazdy bezkolizyjne – wzorem tego pod ulicą Kotucza. Jeden pod ul. Reymonta i drugi pod ul. Obwiednia Południowa, tak aby wykluczyć potrzebę przejazdu przez ruchliwe ulice. Jednak ciągle trwają uzgodnienia z PKP na temat tunelu pod stacją Rybnik Towarowy. Miasto przygotowuje kolejne materiały potrzebne do uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, których wymagają właściciele obiektu. Zgodę na realizację inwestycji wyraziły już PGW Wody Polskie. Dla pomyślności całego projektu tunel to kluczowa inwestycja, ponieważ skomunikuje południowe dzielnice miasta, które do tej pory przez linię kolejową miały utrudnioną możliwość dotarcia do śródmieścia.

***

Odcinki bulwarów nad Nacyną, które pozostały do wykonania:

  • odcinek Zamysłów-Niedobczyce (ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska) – trwają uzgodnienia. Planowana realizacja: 2023r.
  • odcinek Śródmieście-Obwiednia (ul. Targowa – ul. Obwiednia Południowa) – trwają ostatnie uzgodnienia. Planowana budowa: 2022-2023 r.
  • istniejący, stary odcinek wzdłuż ul. Rzecznej (od ul. Hallera do ul. Targowej) – planowana modernizacja – dostosowanie do obecnych standardów

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza