Rybnik: 8. Diktand Godki Ślōnskij

28 maja o 17.00 we Rybniku rozpocznie sie VIII Diktand Godki Ślōnskij. Tekst Diktanda przeczyto Izolda Czmok, a jury przewodzić bydzie dr hab. Henryk Jaroszewicz ze Uniwersytetu Wrocławskigo. Regulamin i dodatkowe wiadomości znojdziecie na plakacie a w tym linku: https://www.dursmlodzi.org.pl/?p=1434
Warcij ô 15.30 bydzie rozdaniy nagrodōw za projekt Dursika Ślōnskigo dlo bajtli. Potym ô 16.00 zacznymy zapisywać uczestnikōw diktanda, podczas kerego bydzie śpiywać zespōł śpiywoczy KGW Popierōw-Radziejōw. Po diktandzie ôd 18.45 wystōmpi zespōł Adam Kulisz i Michał Kielak.
Do wygranio nagrody piyniynżne, rzeczowe a wycieczki do Bruksele.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Industriada i nocne zwiedzanie Hoym Gruby

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza