Rybnicki Festiwal Tyjatrōw ôd Szkōłek “Sztuka Malucha”

Rybnicki Festiwal Tyjatrōw ôd Szkōłek “Sztuka Malucha” (“Sztuka Bajtla”) bydzie już latoś sztworty roz – 13 a 14 listopada na binie we Dōmu Kultury we Chwalowicach. Swoji aktorski talynty pokożōm dziecka ze 9 rybnickich szkōłek. Naszykowało tyn IV Rybnicki Festiwal Tyjatrōw ôd Szkōłek “Sztuka Bajtla” Stowarzyszyni “Kulturalny Dōmek”, a pōmogajōm im Dōm Kultury we Chwalowicach a Miasto Rybnik.W

Zdjyncia ze łōńskirocznego festiwalu ôd autorki Anny Kołodziejskiej.

Dej pozōr tyż:  Katowice: pokaz filmu „Niemczyk – ostatni buntownik architektury”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza