Ruszył konkurs na jednoaktówkę po śląsku 2018

Masz do opowiedzenia ciekawą historię, biegle mówisz po śląsku? Weź udział w ósmej edycji konkursu na „Jednoaktówkę po śląsku”.

W sumie do tej pory uczestnicy konkursu nadesłali kilkaset prac, ukazało się sześć książek z najlepszymi jednoaktówkami i audiobook z trzema zwycięskimi dramatami z 2013 r. Co więcej, kilka jednoaktówek doczekało się realizacji na profesjonalnych scenach teatralnych, a kilkanaście na amatorskich. Dla kilku uczestników konkursu stał się on początkiem profesjonalnej kariery – wydają książki, piszą dramaty wystawiane na zawodowych i amatorskich scenach.

W zeszłym roku wygrał debiutant – Krzysztof Kokot, drugie miejsce zajął również debiutant Łukasz Buszman, trzecie – dwukrotny zwycięzca konkursu Marcin Melon.

Krzysztof Kokot z zawodu jest aptekarzem, po studiach wyjechał do Nowego Targu i mieszka tam już od 40 lat. Ale językiem śląskim, którego nauczył się na katowickim Nikiszu, nadal świetnie się posługuje. Jego zwycięska praca dotyczy problematyki II wojny światowej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Łukasz Buszman, który zajął drugie miejsce, napisał sztukę na bardzo aktualny temat – o tworzeniu się metropolii śląsko-zagłębiowskiej. – Wcześniej byłem dziennikarzem, ale tematyka śląska była mi obca, jednak w pewnej chwili coś mnie natchnęło i napisałem sztukę – mówił podczas gali.

Jak się okazało, świetnie zna się ze zdobywcą trzeciego miejsca – Marcinem Melonem. Obaj studiowali politologię na tym samym roku. Melon również nadesłał sztukę na bardzo aktualny temat – o smogu. Ale napisał to przewrotnie i w swoim stylu: jednoaktówka jest bowiem z gatunku science fiction.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

– Sztuki, które państwo piszecie co roku, są znakomitym materiałem dla badaczy kultury, historyków, socjologów, językoznawców. Piszecie tak, jak nikt inny jeszcze nie pisał! Tworzycie niezwykle istotne wypowiedzi w formie pewnej spowiedzi, która dotyka najbardziej bolesnych stron naszej duszy, ale też bawi i nadaje zupełnie inny wymiar do refleksji. No i piszecie znakomicie w naszym śląskim języku – mówił podczas zeszłorocznej gali w Teatrze Korez juror konkursu Ingmar Villqist.

Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki: musi to być jednoaktówka – czyli krótka forma dramatyczna, maksymalna objętość 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Utwór może dotyczyć różnej tematyki, ale musi być napisany w języku śląskim.

Organizatorzy czekają na prace do 18 listopada 2018 r. Najlepiej nadsyłać je pocztą elektroniczną na adres: jednoaktowka@imagopr.pl, ewentualnie pocztą tradycyjną na adres: Imago Public Relations, ul. Dworska 1, 40-584 Katowice (decyduje data stempla pocztowego). Konkurs jest otwarty dla wszystkich – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i osoby profesjonalnie zajmujące się pisaniem.

Wyboru najlepszych jednoaktówek dokona 28 listopada 2018 r. jury w składzie:

Ingmar Villqist – dramaturg, reżyser; Mirosław Neinert – dyrektor Teatru Korez; Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego; Waldemar Szymczyk – dyrektor wydawniczy w Imago Public Relations; Piotr Zaczkowski – dyrektor Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 grudnia 2018 r. w Teatrze Korez (wstęp wolny).

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Organizatorami konkursu są: Imago Public Relations, Katowice Miasto Ogrodów oraz Gazeta Wyborcza.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza