Ruda Śląska: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

21 listopada do Rudy Śląskiej przyjedzie Zbigniew Rokita, autor ważnej dla regionu, nagrodzonej nagrodą Nike książki „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Po udanej i docenionej zarówno przez czytelników, jak i przez krytyków książce Rokita wyrusza na „Ziemie Odzyskane”, podejmuje szaloną próbę wyznaczenia nowej krainy zwanej „Odrzanią”. Kim zatem są Odrzanie i Odrzanki i co ich łączy, skoro zamieszkują tek odległe od siebie obszary, których część nie leży nawet w dorzeczu rzeki Odry? Rokita zabiera nas w włóczęgowską podróż po ziemiach poniemieckich, czytelnik uczestniczy w rozmowach autora, uzyskuje nowe fakty, w końcu dostaje czułą opowieść o połowie dzisiejszej Polski, dzięki czemu może lepiej zrozumieć cały nasz kraj.

Spotkanie poświęcone najnowszej książce autora odbędzie się w kultowym Kinie Patria w Rudzie Śląskiej. Organizatorami wydarzenia są niezależne projekty kulturalne działające na Śląsku: Księgarnia Stronnicza, Kino Patria oraz Silesiateka. Wydarzenie poprowadzi prowadzący księgarnię Rafał Czyżak.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00, na wydarzenie obowiązują bilety w wysokości 5zł. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja miejsc – w kasie kina bądź telefonicznie.

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza