RPA na drodze do upadku?

Parlament Republiki Południowej Afryki przychylił się do wniosku o przejęcie ziemi należącej do białych farmerów bez rekompensaty. Za wnioskiem zagłosowało 241 parlamentarzystów, 83 było przeciw. Z inicjatywą wyszła radykalnie lewicowa partia Wojowników Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Fighters, EFF), której lider, Julius Malema, powiedział: „Musimy zapewnić przywrócenie godności naszego ludu bez rekompensaty dla kryminalistów, którzy ukradli naszą ziemię.” Rządzący Afrykański Kongres Narodowy (African National Congress, ANC) poparł wniosek, choć miał do niego uwagi.

Nowy prezydent RPA, Cyril Ramaphosa, powiedział podczas swojej inauguracji przed dwoma tygodniami, że chce przyspieszyć transfer ziemi z białych do czarnych rąk, ale zaznaczył, że musi się to odbyć w sposób zapewniający ciągłość produkcji i bezpieczeństwo.

Opozycyjna partia Sojusz Demokratyczny (Democratic Alliance, DA) była przeciwna, ponieważ zmiany zanegują prawo własności i odstraszą potencjalnych inwestorów. Thandeka Mbabama, członkini partii, stwierdziła, że to działanie mające odwrócić uwagę od niepowodzeń dotychczasowych rządów ANC w tej sprawie.

Krytycy porównują te ruchy do katastrofalnej redystrybucji ziemi w sąsiednim Zimbabwe, gdzie nierzadko przemocą zabrano ziemię białym i przekazano niezainteresowanym rolnictwem czarnym, co spowodowało szybkie załamanie gospodarki i głód.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Julius Malema przywódca EFF, fot. Gary van der Merwe / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza