Rola magazynów energii we współczesnej gospodarce (Ogólnopolska Konferencja Naukowa)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego: Rola magazynów energii we współczesnej gospodarce

 Już w najbliższy czwartek, tj. 28 kwietnia 2022 r., o godzinie 09:00 rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Energetycznego: Rola magazynów energii we współczesnej gospodarcze. Odbywać się będzie online za pośrednictwem Microsoft Teams, a jej organizatorami są: Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, Zespół Badawczy Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytut Prawa Gospodarczego oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. prof. UŚ Mirosława Pawełczyka. Konferencja jest wydarzeniem eksperckim, w trakcie którego omawiane będą zagadnienia związane z nowelizacją prawa energetycznego, zmiany i rozwoju energii klastrycznej oraz wzrostu znaczenia OZE i magazynów energii we współczesnej gospodarce.

Obecna sytuacja rynkowa i geopolityczna spowodowały, że unijna strategia pt. „Nowy Zielony Ład” stała się kluczowym elementem. W związku z tym w 2022 roku rynek energetyczny czeka wiele zmian. Przyjęty został bowiem projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii OZE. Nowelizacja wywołała liczne kontrowersje, przede wszystkim ze względu na zmianę modelu rozliczeń prosumentów, którzy rozpoczęli wytwarzanie energii po 1 stycznia 2022 r. Nowe przepisy mają usprawnić polską energetykę i rozpocząć jej stopniową digitalizację. Sprzyjają również rozwojowi przedsiębiorczości oraz aktywizacji konsumentów na rynku energii.

Patron Honorowy wydarzenia, Prezes URE, Rafał Gawin podkreśla, że „nowelizacja ustawy daje szansę na kolejny impuls sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetyki rozproszonej i zapewnienia stabilności pracy systemu”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wydarzenie zostało objęte szeregiem Patronatów  Honorowych oraz Medialnych, zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Jego organizację wspierają m.in.: Urząd Regulacji Energetyki, Krajowa Rada Radców Prawnych, Izba Energetyki Przemysłowej oraz Odbiorców Energii oraz Prezydent Miasta Katowice i Marszałek Województwa Śląskiego. Wsparcia udzieliły również liczne ośrodki akademickie takie jak Uniwersytet Śląski czy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Obecność tych wszystkich podmiotów sprawia, że mamy do czynienia z bardzo prestiżowym wydarzeniem.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Podczas dwóch paneli odbędzie się 12 wystąpień, a zebrana grupa ekspertów postara się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zmian w prawie energetycznym oraz ich dynamiki. Grono prelegentów zasiliły takie osobistości jak: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej; dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE czy prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej. W gronie prelegentów nie zabraknie również przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych. Spodziewać się można wystąpień specjalistów z Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., XOOG Klastry Energii P.S.A. oraz członka Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Celem konferencji jest przybliżenie oraz szczegółowe objaśnienie uczestnikom zagadnień związanych z transformacjami polskiego rynku energetycznego oraz zmian wprowadzonych wspomnianą we wstępie nowelizacją. Przede wszystkich jednak skupimy się na roli jaką pełnią obecnie OZE i magazyny energii we współczesnej gospodarcze, i jak wygląda sytuacja prosumentów  zgodnie z wprowadzanymi przez nowelę zmianami.

W imieniu współorganizatorów zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

LINK WYDARZENIE: https://fb.me/e/2nvUh2Kak

LINK REJESTRACJA: https://forms.gle/ZixXJQyRAWSTJZ8L9

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza