Radzionków: konferencja o mniejszościach narodowych w PRL

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje kolejną ogólnopolską konferencję naukową pt. “Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej”.

W tym roku prelegenci z różnorodnych ośrodków naukowych z Polski skupią się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Zapraszamy nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z działalnością mniejszości narodowych na różnych obszarach państwa polskiego. Zakres tematyczny konferencji odpowiada problematyce podejmowanej we współczesnej szkole. Skierowana do słuchaczy, między innymi związanych ze środowiskiem oświaty, może stać się źródłem inspiracji. Prelegenci zobrazują bowiem nowe wyniki badań zebrane na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawienie różnych perspektyw badawczych pozwoli wzbogacić obszar edukacyjno-wychowawczy oraz dydaktyczny szkół, wyposażając nauczycieli w odpowiednią wiedzę i narzędzia do pracy z młodzieżą.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2019 roku w siedzibie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku ul. św. Wojciecha 118 41-922 Radzionków od godziny 10:00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Poniżej szczegółowy program wydarzenia. Prosimy o potwierdzenie udziału do 24 listopada br. (mailowo kontakt@deportacje45.pl lub telefonicznie 32 307 35 36).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej”
Radzionków, 29 listopada 2019

Inauguracja 10.00-10.10

I panel:
10.10-10.20: dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej – wprowadzenie do tematyki.

10.20-10.40: prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) – Ukraińcy w Polsce w czasie „polskich miesięcy” i między nimi.

10.40-11.00: dr hab. August Grabski (Uniwersytet Warszawski) – Żydzi polscy wobec rządów PPR/PZPR.

11.00-11.20: prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Polska Akademia Nauk w Warszawie) – Powstawanie mniejszości niemieckiej w PRL – problem atrakcyjności opcji narodowej.

11.20-11.30 – dyskusja

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 5.12.2021

11.30-11.50 – przerwa

II panel:
11.50-12.10: dr hab. prof. AGH Julian Kwiek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – Słowacy w Polsce 1945-1968. Spory i kontrowersje.

12.10-12.30: dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Czesi w PRL – od wspólnoty czechosłowackiej do wspólnoty religijnej.

12.30-12.50: dr hab. prof. PIN-IŚ Piotr Pałys (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Serbołużyczanie na polskim brzegu Nysy Łużyckiej. Mniejszość chciana czy niechciana?

12.50-13.00 – dyskusja

13.00-13.20 – przerwa

III panel:
13.20-13.40: dr Barbara Techmańska (Uniwersytet Wrocławski) – Mniejszości narodowe na Dolnym Śląsku z perspektywy pozostałych grup osadniczych.

13.40-14.00: dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski) – Zapomniane początki mniejszości niemieckiej w województwie opolskim.

14.00-14.20: Weronika Wiese (Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej) – Aktywność mniejszości niemieckiej w Polsce Ludowej na przykładzie działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

14.20-14.40 – dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Zdjęcie tytułowe: Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza