Radlin: Prawie 70 tysięcy zł na zakup laptopów dla uczniów

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach projektu Polska Cyfrowa, na zakup komputerów dla uczniów, którzy potrzebują sprzętu do nauki w domu, w okresie kwarantann.  Pozyskano aż  69 840,00 zł  z maksymalnej kwoty jaką można było otrzymać (czyli 70 tyś zł) co – jak szacujemy – da możliwość na zakup ok. 24 laptopów z oprogramowaniem dla wszystkich 4  radlińskich szkół podstawowych.  Te następnie użyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Radlin to drugie po Pszowie miasto z naszego powiatu, które otrzymało takie dofinansowanie. Osobną pulę środków na taki cel pozyskał Powiat Wodzisławski (powiat pozyskał 99 899,60 zł).

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza