Radlin: pracowicie na wiadukcie na ul. Mariackiej (foto + film)

Końcówka roku jest bardzo intensywna w Radlinie – jest już po montażu nowych belek nośnych na remontowanym właśnie wiadukcie na ul. Mariackiej. Tak prezentował się plac budowy wczoraj w godzinach nocnych.

https://www.youtube.com/watch?v=XdJrXl-2IKA

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie budowa wiaduktu na ul. Mariackiej została wsparta dodatkową formą dofinansowania zewnętrznego, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja została wsparta dofinansowaniem w kwocie 1 500 000 zł (wsparciem objęto również inwestycję budowy żłobka w Radlinie – w kwocie 3 000 000 zł.
W przypadku inwestycji budowy wiaduktu to już kolejne pozyskane środki zewnętrzne. Poprzednia pula środków z rządowego funduszu dla Radlina (wówczas w kwocie 1,380 000 zł) również została przez radlińskich włodarzy przeznaczona na sfinansowanie inwestycji budowy tego obiektu.
Jego remont był konieczny z uwagi na zły stan techniczny. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to wiosna przyszłego roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza