Radlin: następny familok wszedł “pełną cegłą” w XXI wiek

Kolejny wyremontowany i zmodernizowany familok w Radlinie!
Tym razem przy ul. Korfantego 89 (tuż obok Centrum Usług Społecznych Radlin, dawnego baru „Imbis”, który to budynek też został zmodernizowany). Familok przy ul. Korfantego przeszedł gruntowny lifting, nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Dodatkowo budynek został poddany termomodernizacji. Oznacza to, że nie tylko pięknie wygląda, ale również generuje mniejsze zużycie energii, przez co pozytywnie wpływa na jakość powietrza i stan środowiska.

Całość inwestycji wyniosła 1 092 321,16 zł, z czego 252 260,34 zł to pozyskane przez miasto Radlin środki zewnętrzne.

To kolejny już budynek, który w ostatnim czasie doczekał się takich zmian. Wcześniej w podobny sposób zmodernizowano wspomniane wyżej Centrum Usług Społecznych Radlin (koszt inwestycji to 2 220 000 zł, z czego 1 630 000 to środki pozyskane z zewnątrz). Jeszcze wcześniej wyremontowano w taki sposób budynki przy ul. Pocztowej, m.in. w dzisiejszej siedzibie Świetlicy Środowiskowej “Koliba” oraz ul. Mielęckiego. We wszystkich przypadkach nie tylko „odświeżono” ich wygląd, ale dokonano gruntownych remontów i termomodernizacji, dzięki czemu nasze radlińskie zabytki weszły już „pełną cegłą” w XXI wiek.

Termomodernizacji poddane zostały także budynki na osiedlu przy ul. Mikołajczyka, czyli tzw. “Wyspie”. Teraz całe osiedle jest już zmodernizowane i podłączone do sieci gazowej a “Wyspa” nareszcie zaczęła być faktycznie “zieloną Wyspą”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza