Radlin: „Muzyczny Niecodziennik” dziś online

Kolejna edycja „Muzycznego Niecodziennika” (w tym roku przez pandemię, w wersji online) odbędzie się dziś od godz. 18.00. Jak zwykle za organizację przedsięwzięcia odpowiada radlińska fundacja „Eduarte”. Tematem przewodnim tej edycji imprezy będzie twórczość Jana Śliżewskiego – artysty wielu pasji z Radlina: malarza, rzeźbiarza, muzyka. W swojej twórczości (zwłaszcza malarskiej) mocno akcentuje górnośląskie historię i zwyczaje, osadzone zazwyczaj w realiach dawnego Radlina.

Wydarzenie będzie dostępne na profilu facebookowym fundacji Eduarte: https://www.facebook.com/events/200028998343117

Muzycznie wieczór umili zaś grupa SĄSTĄD z Żor (tu próbka twórczości: https://youtu.be/7VDD-T_HoDU)
Malarstwo J. Śliżewskiego: https://www.youtube.com/watch?v=gHx9ap_hHHY

Dej pozōr tyż:  WAGO werbuje po ślōnsku!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza