Pyrsk Kolosie!

Kiej segment VANōw straciōł swojo zoca, na rynek aut wlozły auta typu SUV. Bez lata zdobyły popluarność i moc ludzi szabrowała kożdy salōn, coby znolyźć wymarzōny, wielgi wōz. Roz po roz SUVy dowały wiyncyj. A to design, a to bogate wyposażenie w postrzodku, a to coraz mocniejsze silniki. Po prowdzie we funkcjonalności czynsto ino mogōm VANōm mantle glancować, ale niy jest tak, że to sōm auta złe. Zol auta je wyżyj beztōż we mieście niy trzeba sie martwić aże sie trefi w borsztajn abo przydrze kajś na uskoku. Jo miołech szansa przetestować francusko wizyjo SUVa podług pomysłu marki Renault. Dostołech do testu nojwielgszego w gamie Koleosa ze silnikiym 1.3 tce 160 KM.

Ô aucie

Jest to już drugo generacyjo tego modelu i na razie styknie. Niydowno na rynek wlozł nowy model ô nazwie Austral. Je to nowo jakość we gamie i auto plasuje sie kajś miyndzy Kadjarem, kery wylozł już ze sprzedaży a właśnie Koleosem. Czekōmy terozki na buzych nowego Espace’a, kery bydzie nojwielgszym autem i poradzi zabrać na pokłod 7 ôsōb. Do jesieni jeszcze trocha czasu, wiync skupiymy sie na Koleosie.

Piyrwsze wrażynie ô aucie to jest zoca. Styknie ino wejrzeć na ten przōd abo zoboczyć go w tylnim zdrzadle i już człowiek czuje respekt. Auto wyglōndo mocarnie a dostojnie. Ze liftingami aut rōżnie je. Tukej designerzy Renault zrobili naprowdy wspaniało robota i do dobrego projektu dodali ino pora smaczkōw, kere ino jeszcze barzij wyostrzyły charakterystyczne rysy. Mojo wersyjo to Initiale Paris czyli nojlepiej wyposażōno. Tam ino brakowało coby szofer mie woziōł. Moc systemōw bezpieczyństwa, kere wspomogajōm jazda. We zimne dni miołech do dyspozycji podgrzewano przodnio szyba a kierownica. Do tego bioło skōra na fotelach, kere sōm podgrzewane i wentylowane, a fotel kierowcy mioł jeszcze dodatkowo fynkcyjo masażu. To auto godo: pōć, wleź i jadymy na rajza. No to jadymy!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wrażenio

Wlozłech do postrzodka, ôdpolōm silnik i we piyrwszej chwili myślołech, że dali mi niysprowne auto. A tukej sie ôkazuje, że to je doprowdy dobrze wyciszōny pojazd. Wrażenia choćby we hybrydzie i to sie potwierdziło na autobanie przi wielgich pryndkościach. Miołech trocha ôbawōw ô to, że tak wielgie auto ze tak małym silnikiem niy poradzi sobie, ale zowżdy godōm, że ludzie wiedzōm co robiōm i silniki z downsizingu naprowdy mogōm zaskoczyć mocōm a trwałościōm. I tukej musza pedzieć, aże to niy je demōn, ale też niy je zawalidrogōm. Auto mo tako lekko turbodziura przy dynamicznym ruszaniu, ale od 1,5 tauzena ôbrotōw ciśnie już całkiem do porzōndku. Sama jazda należy do przyjemności. Tak jak żech wspomniōł, jest cicho, a samo auto zachowuje sie bardzo przewidywalnie. Na winklach niy wychylo sie i niy sprawio wrażenio, że ôroz wyleci ze drogi. Ino trocha na poprzecznych puklach można bōło ôdczuć nerwowość zawieszenio, ale niy je to jakieś inwazyjne. Jedyne do czego moga sie naprowdy przeczepić i ô czym godo moc moich kamratōw, kerzy testujōm auta to, że Renault mo problym ze plastikami. To je niydopuszczalne coby we aucie za prawie 180 tauzenōw złotych kōnsola środkowo skrzypiała. We Koleosie bōło tak ino przy wyższych pryndkościach i niskiej temperaturze, ale tak czy inakszyj tak niy może być. Poza tym niy idzie złego słowa pedzieć.

Postrzodek

Sam postrzodek niy je tak ôgromny coby sie mogło wydować z bryły auta. SUVy już tak majōm, że wyglondajōm choby żyniaty kopruch bōł na sterydach. Lecz tukej narzekać niy idzie. Bagażnik mo 500 litrōw pojemności i to je doprowdy moc miejsca. Jak mocie bajtle abo baba z mocōm klajdōw a trzewikōw, kere bierze na rajzy, to naprowdy ta wartość styknie. Bagażnik je ustawny, mo pora knifōw jak haczyki na tasie, przegrody na roztomajte klamoty i jeszcze moc miejsca pod zolem, kiej momy koło na zaś. We drugiyj raji zicōw miejsca je dość i nawet to, że je szklany dach niy wadzi wysokim osobom, bo je moc miejsca na wysokość. Gorzej trocha na szerokość. Testowołech czy pojadymy w pięć osōb ze dwoma fotelikami i już boło ciynżko zicnońć na środku. Na szerokość brakuje pora centymetrów (mom nadziejo, że zmieni się to we nowym Espace). Poza tym mom lampy typu led, nawiewy, podłokietnik z placami na kubki, system ISOFIX a podgrzewanie na skrajnych zicach i zogōwki rodem z fligrōw. Mie ino brakowoło rolet we dźwierzach. Terozki przełażymy na przodek. I tukej zaczyna się sam krōlestwo. Wygodne fotele, kere som elektrycznie sterowane i z knifami, ô kerych żech wspomnioł wyżyj. Gryfno kierownica, kero mo gruby wieniec i chyto sie jom pewnie. Cyfrowe zygory, wielgi ekran ôd multimediōw, szeroko konsola środkowo i moc schowkōw, kere som wykończone iście premium. Pierwsze co to musza pochwolić system multimedialny R-Link. To jeden z lepszych i sprawniejszych systemów, kere miołech okazyjo testować. Nic niy zacino, wszystko łaziło jak żech chcioł, czytelność a intuicyjność na nojwyższym poziomie. I ekran mioł choby jakiś filter, bo niy nerwowoł wzroku zbyt intensywnym światłym. Bez problemu mogłech się połonczyć z mobilniokiem. No zoca! Same zegary som czytelne, wszyjskie nojważniejsze informacyje sie tam znojdzie i niy idzie złego słowa pedzieć, choć znom takich gizdōw co tynskniom za analogowymi i by pewnie narzekali. Ino zowżdy znojdzie sie ftoś fto bydzie wynokwiać, beztoż niy ma co sie przejmować takom godkōm, do wszyjskiego idzie sie pozytywnie nastawić. Jo je wielgim chopem i do mnie we wiynkszości aut bydzie zowżdy ciasno. Tukej miołech dużo miejsca, ale nie mogłech się pozbyć wrażynio ciasnoty, bo widoczność je dosyć ograniczono. Do szyby wrażono duży system czujnikōw i boł połonczony z tylnim zdrzadłem. Zajmowoł na tyla miejsca, że miołech spory fragment sztrasy zasłoniynty. I trocha mi to przeszkodzało, ale ino na poczōntku. Do tego słupki boczne som fest rube i człowiek mo wrażenie, że jedzie choby tankiem, lecz trzeba pedzieć, że z drugiej strony dowo to poczucie bezpieczeństwa.

Jazda i spolanie

Terozki bydzie o samym motorze. Piyrwsza myśl miołech tako: jednostka benzynowa 1.3 w aucie, kere waży trocha ponad 1600 kg? No to wejrzymy czy to poradzi jakoś ciś. Je to turbodałowany motor ô mocy 160 KM złonaczony ze automatycznōm skrziniom siedmiostopniowom EDC. Sztrasa Warszawa – Katowice zrobiołch durch cisnonć autobanami. I pisza o tym, bo chca napoczońć ôd spolanio, bo tukej moje zaskoczenie boło spore. Niy byda ukrywoł, że szłapa mom ciynżko choby brecha do wycionganio szyniokōw. Na tyj sztrasie auto spoliło niecałe ¾ baku, a średnie spolanie stoło kole 7 litrōw na 100 km (a naprowdy cisłech durch we okolicach 140, 150 km/h). Wrażenio choby z diesla i ten silnik przekonoł mie do benzyny. Auto już powyżej 150 km/h łapie trocha zadyszka i nojlepiej sie czuje do tych przepisowych 140 km/h. W rajzach po mieście auto spolało już kole 9 litrōw, ale na ta masa to i tak wynik je wzorcowy. Jak żech wyżej już wspomnioł, same wrażenio z jazdy som ino pozytywne. Jedynie system Start/Stop dziwnie reagowoł przy zatrzymaniu, tak jakby silnik mioł zaroz zgosnońć, ale to przeca idzie wyłonczyć, pra? Sztrasy tym autem to czysta przyjemność. Fto niy potrzebuje wartkij jazdy a niy robi bez rok 30 tauzenōw kilometrōw, to niech sie puści muzyka, bo audio je naprowdy świetnej jakości, odewrzy szklany dach, włonczy masaż i delektuje sie gryfnom rajzom.

Podsumowanie

Do luksusu człowiek wartko sie przyzwyczajo. I po tygodniu z tym dostojnym autem miołech ciynżko wrōcić sam nazod do normalności. Już niy godom ô mojij cerze, kero miesiōnc po, dalij do mnie godo: tato, a pojadymy tym biołym autem jeszcze? Bajtle wiedzōm co je dobre. Auto jeszcze idzie kupić, ale musicie gibko lecieć do salōnu, bo ôroz sie ta sielanka skōńczy. Testowane auto bōło wyposażōne pod frup. Cena za niego to 174 900 złotych. We ôfercie jest jeszcze diesel ze 4×4, ale do niego trzeba dociepnōńć jeszcze ponad 20 tauzenōw. Myśla, że idzie liczyć na jakiś gryfny rabat, bo auta kere wyłażōm ze sprzedaży zowżdy idzie nabyć we lepszej cenie. Beztōż niy czekejcie ino biercie, bo ciynżko ô lepszego SUVa.

Robert Przeliorz – konserwator zabytków, muzealnik, kulturoznawca. Ślązak, ale przede wszystkim człowiek.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza