Przy serniku o Frechownym gizdzie

Aleksander Lubina

Spotkanie z Frechownym gizdem

Ginter Pierończyk napisał długo oczekiwanego Frechowneg0 gizda, którego zaprezentował podczas spokojnego spotkania u pani Barbary Nowak. Gospodyni ofiarowała nam cień, napoje, grilla i wspaniały sernik. Nad wszystkim czuwał przemiły syn gospodyni Niko.
Ginter opowiadał o zabijaniu górnictwa, o Geweksach, o ośmiu szychtach w jednym tygodniu, o swoich wynalazkach i jego wspaniałej żonie Irenie, pomagającej rodzinie w naprawdę ciężkawych czasach.
Rozmawialiśmy o wczoraj i o dzisiaj, jak to ludzie ze sporym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych ignorowanych przez g-polityków. Zostanie po nas ślad dzięki Frechownemu gizdowi oraz działaniom uczestników i uczestniczek spotkania, którymi były i byli: Anna Ciszewska, Wanda Kędzielska, Barbara Nowak,Bernadeta Szymik-Kozaczko, Irena Patalas, Krystyna Wójtowicz oraz Cezary Ciszewski, Jerzy Kazimierczak, Józef Kozaczko, Aleksander Lubina, Nikolaus Nowak, Ginter Pierończyk, Kornel Sadowski, Marian Sworzeń.
Następne spotkanie z Gintrem Pierończykiem 23 lipca 2024 o godzinie 17.00 w Bibliotece Śląskiej, kolejne 19 września 2024 w siedzibie Bractwa Gwarków w Katowicach ulica Francuska 19. Oraz najprawdopodobniej w Załężu, którego Pierończyk jest pierwszym honorowym obywatelem. W załęskiej kapsule czasu Gintrowe opowieści o familokach, kopalni Kleofas, sporcie i życiorysach czekają na przeczytanie przez przyszłe pokolenia.

Dej pozōr tyż:  Opa Heinrich ôpowiadoł (1): Wir sind Kinder aus Guttentag

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza