Przekaż pamiątki Muzeum Górnośląskiemu, pozostaw ślad w historii

III Światowy Zjazd Bytomian, który odbędzie się 21–23 września 2018 roku, a któremu patronuje Muzeum Górnośląskie, to doskonała okazja, by zaapelować do bytomian, ale też mieszkańców Górnego Śląska o przekazywanie pamiątek dotyczących ich losów.

Muzeum Górnośląskie zwraca się zarówno do tych, którzy mieszkają w Bytomiu od pokoleń albo przybyli do miasta po 1945 roku, jak i tych, którzy powracają do niego po latach. Dlatego wszystkich bytomian, bez względu na to, skąd pochodzą, zachęca się do udziału w akcji.

Dary te, niosące w sobie pamięć o mieście i jego historii, ale także o Górnym Śląsku, pozwolą lepiej utrwalić historię Bytomia i regionu oraz jego mieszkańców i opowiedzieć o niej kolejnym pokoleniom. Muzeum Górnośląskie czeka na dokumenty, zdjęcia, przedmioty. Te, z którymi właściciele nie chcą się rozstać, zostaną zeskanowane, sfotografowane i zwrócone.

Więcej informacji:
tel. 32 281 82 94 wew. 111
mail: sekretariat@muzeum.bytom.pl

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Data: 21 września 2018 (piątek), godz. 9.00–15.00
22 września 2018 (sobota), godz. 10.00–15.00
Miejsce: Sala Kolumnowa, ul. W. Korfantego 34

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza