Przeglōndarka Firefox – ôd teroz po ślōnsku!

“Kożdy mo prawo przeglōndać internet – a godka niy śmiy być ku tymu zawadōm. Beztōż z pōmocōm wolōntariuszōw ze cołkigo świata udostympniōmy przeglōndarka Firefox we wiyncyj jak 90 godkach.” Taki ôpis misyje idzie poczytać na strōnie pobiyranio aplikacyje Firefox. Aplikacyje, co prawie zaczła być dostympno po ślōnsku.

Za ślōnskim przekładym stoji projekt Silling.org we rozszyrzōnym składzie. Do Grzegorza Kulika, co redagowoł i koôrdynowoł robota, dołōnczōł – za tumacza – Rafał Szyma. Terozki, po wiyncyj jak roku roboty, kożdy może se pobrać, zainstalować i używać ślōnskij wersyje przeglōndarki, keryj we Polsce używo co sztworty internauta.

Projekt ôtwarty

Wersyjo 87. to piyrszo ze ślōnskōm lokalizacyjōm, ale robota nad Firefoxym żodyn roz sie niy kōńczy. Durch pokazujōm sie nowe aktualizacyje i wpisy do przełożynio.” To je projekt niy ino srogi, ale tyż żywy – i teroz nasze zadanie to rozwijać go i ulepszać. Durch tyż je do przełożynio pora tysiyncy fraz, co majōm myńszy priorytet, jako sztwierć cołkij aplikacyje. Ajnfachowy użytkownik żodyn roz ich ani niy trefi, ale jo wiym, że ône tam sōm, i mie to szteruje” – pado Szyma.

Na co to kōmu?

Czymu taki program je potrzebny po ślōnsku, abo we inkszyj myńszościowyj godce? Przeca idzie go mieć po angelsku, po polsku, po niymecku. “Mōg bych piyknie pedzieć, że kożdy mo prawo mieć kōmputer we swojij godce – pado Kulik. – Że dobrze bydzie, jak ślōnsko godka bydzie we nowych technologijach, bo ludzie bydōm mieć kōntakt z jynzykym i jeszcze pora inkszych szumnych zdań. Po prowdzie ale chcioł żech mieć w kōńcu cołki kōmputer po naszymu. Nojprzōd było gotowe Ubuntu (ôperacyjny systym), potym LibreOffice (paket biōrowy), tōż do tyj świyntyj trōjce biōrowyj roboty potrzebno była przeglōndarka po naszymu.”. “Niy musisz przełōnczać szaltra godki we gowie, jak załōnczosz kōmputer: durch możesz myśleć, pisać, robić w swojij godce. Niy ma to super? – przidowo Szyma.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Czarna studnia (cz. 4)

I jeszcze jedna prziczyna – kożdo zaainstalowano ślōnsko wersyjo Firefoxa, ale tyż Libre Office abo Facebooka, to je sygnał do producyntōw ôprogramowanio: Sam je mało, ale żywo godka, a jeji użytkowniki potrzebujōm durch nowych ślōnskich lokalizacyji. Program do programu i może sie przidarzić, iże ślōnsko godka to bydzie standardowo ôpcyjo do ôbranio przi wszyskim, co mocie zainstalowane na roztōmajtych maszinach.”

“Wyglōndo tak samo, tōż pochytocie go ôd razu, a do tego bydziecie mieć dziynny kōntakt ze ślōnskōm godkōm. Lepij być niy może.” – rykōmynduje aplikacyjo Grzegorz Kulik.

Jak pobrać?

Przeglōndarka Firefox 87 dostympno je na strōnie Mozille. Coby pobrać jōm po naszymu, trza we ôknie language/język ôbrać “Silesian – Ślōnski”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

5 kōmyntŏrzi ô „Przeglōndarka Firefox – ôd teroz po ślōnsku!

 • 23 marca 2021 ô 22:44
  Permalink

  Wkludzone. Idzie ustawić tyż gŏdka w zainstalowanyj, niy ma potrzeby pobiyrać na nowo.

  Ôdpowiydz
 • 23 marca 2021 ô 17:25
  Permalink

  A na mobilniŏki tyż baje po ślōnsku? A jak ja, to kedy?

  Ôdpowiydz
  • 23 marca 2021 ô 20:38
   Permalink

   Bydzie, jak przełożymy. To je blank inkszy projekt.

   Ôdpowiydz
   • 24 marca 2021 ô 06:21
    Permalink

    Już wkludzom. A godej mi prosza, co z Ubuntu? Mom ustawio slonsko godka, ale coroz wincyj je po angielsku. 🙁 Jak mocie czos, to zajrzicie tam i przełożcie, bo jest to serio fest ważne. I jeszcze roz dziynkuja Wom za to, robcie to dalij, ino na to Ubuntu wejrzyj. Pozdrawiom

    Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza