Prudnik: Uretowany kocik

W niydzielã po połedniu bez cyntrum Prudnika przechodziōł szandar, co niy bōł na dińście. Spod maski jednego ze aut usłyszoł rozpaczliwe miauczynie. Nojprzōd sōm, niyskorzij ze pōmocōm policyjōnōw, co patrolowali miasto, prōbowoł uwolnić kota. Jednak ino ôtwarcie auta mogło ôswobodzić zwiyrzŏka. Policyjōny ściōngli na plac posiedzicieli wozidła.

Mody kocik uwiōnz pod maskōm rozgrzōnego auta. Policyjōn, co niy bōł w tyn dziyń w robocie, zarŏz zazwōniōł na dinst, a tyn przisłoł na plac patrol. Szandarzi nojprzōd prōbowali kocika wyciōngnōńć, ale skuli tego, iże niy szło, znŏdli posiedzicieli auta i poprosiyli ô ôtwarcie go.

Przestraszōny kocik mioł tuplowane szczyńście: niy doś, iże ôstoł uretowany, to zaôpiekowoł sie nim mały Mateusz i jego mama.

Zdrzōdło: KPP Prudnik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza