„Proszę wyjechać z Polski”, skoro czujecie się Ślązakami

Tomasz Szczerba, który od 2014 roku pełni funkcję burmistrza Wojkowic, postanowił w piątek publicznie ogłosić, że podpisuje się pod hasłem „Polska dla Polaków”.

Marcin Krupa, prezydent Katowic napisał wezwanie do wszystkich Katowiczan, aby poprzez wywieszenie polskiej flagi wyrazili dumę z bycia Polakami. Sformułowanie to nie spodobało się Jerzemu Gorzelikowi, sekretarzowi generalnemu ŚPR, który stwierdził: „Nie jestem dumny z bycia Polakiem, bo nie jestem Polakiem – podobnie jak wielu innych mieszkańców miasta zadeklarowałem w spisie powszechnym narodowość inną niż polska. I domagam się, by władze publiczne moją deklarację respektowały […]”

Stanowisko Gorzelika nie spodobało się burmistrzowi Wojkowic, Tomaszowi Szczerbie, który skomentował jego słowa krótko: „To proszę wyjechać z Polski!”. To znaczy, że według włodarza tego małego zagłębiowskiego miasteczka, Polska jest tylko dla Polaków. Jeżeli ktoś się Polakiem nie czuje, to ma wyjechać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Co interesujące, na swojej stronie internetowej w dziale „O mnie”, Szczerba chwali się, że w 2009 roku był uczestnikiem 10-dniowego międzynarodowego kursu poświęconego ochronie praw człowieka i mniejszości narodowych, który corocznie organizuje Poznańskie Centrum Praw Człowieka IPN PAN. Trudno orzec, czy wiedza, którą aktualny burmistrz Wojkowic nabył, po prostu się już ulotniła, czy może w ogóle nigdy do niego nie dotarła.

Przypomnijmy zatem, na czym polega błąd w logice tego młodego (31 lat) urzędnika. Dzisiejsi Ślązacy mieszkający na Śląsku są potomkami osób, które tu mieszkały zanim na tych ziemiach pojawiła się Polska. Ślązacy nie są gośćmi na Śląsku. Sam etnonim powinien panu Szczerbie podpowiedzieć, z kim ma do czynienia. Ślązacy – Śląsk. Nie da się popełnić błędu.

Dej pozōr tyż:  War and Russian Studies in the West[1]

Wzywanie do emigracji ludzi, którzy są u siebie, jest niepoważne. W świetle tego, że osoba wypowiadająca te słowa, chwali się, że posiada rozszerzoną wiedzę na temat mniejszości narodowych i praw człowieka, oraz jest urzędnikiem samorządowym, urasta to do zwykłego prymitywizmu.

Niestety, nie mogę poprosić pana Szczerby o komentarz, bo po tym, jak napisałem mu, że zostawił mózg w szufladzie w swoim gabinecie, zostałem przez niego zablokowany.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza