Prolog tzw. Powstań Śląskich – film

Sōm takie zdŏrzynia – kiere boły piyrwyj ale czasym sie zdŏ co sōm ône dalyj tutej. Tak tyż je z tym co boło kole 100 lŏt tymu. W czerwcu 1919 miało miyjsce zdŏrzynie kiere historyki nazwali “Powstanie Oleskie” – szło by tyż jy mianować podug mie “Zerowe Powstanie Śląskie”. Kieby nie to, co (jak kanc ludzi gŏdo) nie bōły ône takie ślōnskie abo bōła to tajnŏ wojna. Tukej tyż sōm przebiyg zastanawiŏ czy to richtig idzie nazwać powstanie.

Powstoł ô tym film “Konflikt Oleski” – to fresk historyczny tamtych czasōw. Konfliktōw a dylematōw tożsamościowych i politycznych. Film mŏ dwie wersje: czysto fabularno i dokumentalno ze scynami fabularnymi. Ôbejrzta tutej:

Niyzależny krōtkometrażowy film fabularny szło ôglondać już rok do zadku na pokazach, festiwalach i na DVD ze ksiōnżkōm “Opowiadane Dziedzictwo”. Pokazy ze Szywołskie, Ôleśnie, Ôpolu a nawet we Wrocławiu i Pabianicach pod Łodziom miały sroge publiczności i pozytywny ôdbiōr. Trza jednak lubić kino wymagajōnce – ale za to je we śtyrech wersjach jynzykowych! Film tyn możeta tyż teroz ôbejrzeć online (zawiyro te samce scyny co wersjo dokumentalno i inne – bez komyntorza) :

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Film powstoł w ramach projektu “Opowiadane Dziedzictwo”. Scenariusz i reżyseria: Mateusz Pawełczyk

Występują: Kamila Kobiołka, Marcin Osyra, Kamil Biłaniuk, Mirosław Patoła, Mateusz Huć, Adrian Schulz, Klaudia Pawełczyk-Zając, Sylwia Pietruszka, Benedikt Baron, Maria Pawełczyk, Adelajda Kalinich, Rafał Kobiołka, Irena Hartig, Ola Biłaniuk, Klaudia Huć, Natan i Nikodem Zając, Jan Pawełczyk, Józef Włochnik i inni. Dodatkowe podziękowania dla: Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszenie wsi Bogacica “Bogatalanta”, Róża Wonchala, Andreas Drahs, Sylwia Olejnik, Dolina Stobrawy oraz za organizację pokazów KRF Wrocław i Muzeum Regionalne w Oleśnie. Tłumaczenia: Angielski – Sylwia Olejnik; Polski – Mateusz Pawełczyk; Niemiecki – Adrian Schulz.

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „Prolog tzw. Powstań Śląskich – film

 • Avatar
  25 paździyrnika 2020 ô 09:14
  Permalink

  Piykno produkcyjo, mogla byc Szwajcario, Luxymburg wschodu a momy polsko kolonijo, ja kolonijo, Bo Poloki (Mom na mysli hersztōw RP) niy stosujom sie Ani do praw autonomicznych Ślonska, ftore Same nom dali.

  Ôdpowiydz
  • Avatar
   26 paździyrnika 2020 ô 11:17
   Permalink

   Dziynki! Jest zech rod, co sie pŏdobo 🙂 Zaproszōm tyż do zobejrzynio “Suchy Utopek” – inny tymat ale tyż ważny i po ślōnsku.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Silesius Anonymous Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza