Profesor Joanna Rostropowicz – Stella Silesiae

Aleksander Lubina

 Profesor Joanna Rostropowicz – Stella Silesiae

Joanna Rostropowicz – to odznaczona nagrodą im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, nagrodą im. Wojciecha Korfantego  oraz Krzyżem Zasługi Na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec  filolog klasyczna, nauczycielka akademicka. Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła w 1966 roku. W 1999 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Wykładała filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a następnie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, która w 1995 roku została przekształcona w Uniwersytet Opolski. Kieruje  Katedrą Cywilizacji Śródziemnomorskiej, działającą w ramach Instytutu Historii UO.

Pani Rostropowicz jako profesor wizytujący (profesor  visiting) trzykrotnie wykładała historię literatury starożytnych Grekóe. w Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W roku 1989 Profesor jest jednym z założycieli Związku Górnośląskiego, dziś jest zastępcą prezesa Fundacji Eichendorffa oraz przewodniczącą Rady Naukowej Centrum Eichendorffa.

Pod  redakcją prof. Joanny Rostropowicz  ukazał się w 2022 VI. tom dwujęzycznej, polsko-niemieckiej serii „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności”. Tak samo jak poprzednie tomy, również ten obejmuje stosunkowo obszerne biogramy ok. 80 wybitnych Ślązaków, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w wielu różnych dziedzinach.

Joanna Rostropowicz  wydaje w Łubowicach/Lubowitz  Kwartalnik “Zeszyty Eichendorffa – Eichendorff-Hefte”. Polsko-niemiecki kwartalnik o tematyce śląskiej, dotyczący historii, kultury i literatury.

Niedawno ukazała się szesnasta Perła Literatury Śląskiej.

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

W ubiegłym roku Pani Profesor wydała Pro Memoriam – pamiętniki Eichendorffa w jej tłumaczeniu.

Pani profesor Rostropowicz zawdzięczamy tablice oraz pomniki:  profesora archeologii Josepha Wilperta na kościele w jego rodzinnym Dzielowie, hrabiego Michaela von Matuschki, antyhitlerowskiego starosty opolskiego oraz Carla Marii von Webera, który w Wolnym strzelcu użył melodii określonych przez  Hansa Niekrawietza jako melodie przywiane z borów rosnących wokół Pokoju (niem Karlsruhe. )

Pani Profesor jest promotorem 12 doktorów, a wśród jej studentów jest m.in. profesor Zbigniew Kadłubek.

Wybrane publikacje prof. Joanny Rostropowicz

 • Odbicie rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej w poezji aleksandryjskiej, wyd. PWN, Wrocław-Warszawa 1983.
 • Apolloniosa z Rodos epos o Argonautach, wyd. WSP w Opolu, Opole 1988.
 • Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, wyd. UO, Opole 1995.
 • Król i poeta, czyli o Fajnomenach Aratosa z Soloj, wyd. UO, Opole 1998.
 • Królowie i Charytki : poeci na hellenistycznych dworach, wyd. UO, Opole 2002.
 • Muza nie da umrzeć mężowi godnemu chwały : o śląskim badaczu katakumb Josefie Wilpercie (1857-1944), wyd. UO, Opole 2004.
 • Xenia Opoliensia, wyd. UO, Opole 2006.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „ Profesor Joanna Rostropowicz – Stella Silesiae

 • 8 lipnia 2022 ô 16:32
  Permalink

  Pani prof. Joanna Rostropowicz – erudyta, poliglota i niebywale aktywny tytan pracy (czy tytan pracy może być nieaktywny?!). Lata temu omawiałem z Panią prof. sprawę miejscowości Koperniki, koło Nysy. Marzenia, ach marzenia… Problem był dużo szerszy, a Koperniki były i są tylko jednym z fragmentów opracowania. Może będę miał okazję, aby jeszcze przedstawić dalsze…
  Pragnę przekazać pozdrowienia Pani Profesor za to, że… JEST
  i Panu Aleksandrowi Lubinie za ukazywanie dokonań ŚŁĄSKICH PEREŁ.

  Ôdpowiydz
 • 28 marca 2022 ô 22:58
  Permalink

  Ohne die Veröffentlichungsreihen von Frau Prof. Dr. Joanna Rostropowicz gäbe es heute keine adäquate Perspektiven u.a. die der Einheimischen innerhalb der Wissenschaftswelt zu Schlesien. Ein wichtiger Beitrag, Herr Lubina. Glückwunsch!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza