Prof. Rostropowicz ô Ślōnzŏkach we Ôpolu

We strzoda, 8 maja 2019, prof. Joanna Rostropowicz wygłosi we Cyntralnej Bibliotyce Caritas im. Josepha von Eichendorffa we Ôpolu (ul. Szpitalna 7a) referat ô zapōmnianych, ale ważnych Ślōnzkŏkach. Wszystko to skuli promocyje piōntego tōmu ksiōnżki “Ślązacy. Od czasów najdawniejszych do współczesności. / Schlesier. Von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart”.

Poczōntek ô 16.00

Stymp fraj.

Jakbyście nie mōgli przijechać w strzoda do Ôpolŏ, to ksiōnżka idzie kupić tyż wysyłkowo:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ślązacy t. V

Ślązacy t. IV

Ślązacy t. III

Ślązacy t. II

Ślązacy t. I

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza