Premiera “Kostuśa Trompyjciorza”

W ramach współpracy Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL ze Śląskimi Technicznymi Zakładami Naukowymi w Katowicach przygotowano spektakl po śląsku – “Kostuś Trompyjciorz”. Autor tekstu: Aleksander Lubina, reżyseria: ksiądz Tomasz Kusz, opiekun szkolnego koła teatralnego.

Premiera spektaklu miała miejsce 24.V. w zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, gdzie odbył się 6 Diktand Śląskiej Godki.

Uczniowie z pasją i zaangażowaniem przygotowywali przedstawienie. Wprowadzili własne pomysły i nawet w czasie występu dało się zauważyć elementy improwizacji. Ich gra była bardzo dobra i swobodna, zawierała zarówno elementy poważne jak i humorystyczne, co wywoływało często reakcję wśród widzów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ciekawe rekwizyty i dobrze dobrana muzyka. Na uwagę zasługuje fakt, że jeden z bohaterów grających Kostka naprawdę grał na trąbce.

Mam nadzieję, że będzie okazja zaprezentowania spektaklu w innych miejscach, gdyż uważam że naprawdę warto go zobaczyć.

Urszula Nierada-Kwiatkowska

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza