Prace uczniów NSPP „Arka Noego” w Muzeum Historii Katowic

Do końca roku w Muzeum Historii Katowic można oglądać wystawę prac uczniów NSSP „Arka Noego” w Katowicach. – Sztuka to taka cierpliwa i pojemna przestrzeń, w której jest miejsce dla każdego, kto chce coś wyrazić – mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji „Arka Noego”, która prowadzi szkołę.

Wystawa prezentuje wypowiedzi plastyczne uczniów, którzy przedstawili swoje wizje i wyobrażenia o bliższej i dalszej przyrodzie. Wystawa zgromadziła niezwykłe prace, w których dominuje temat kwiatów. Poszczególne interpretacje charakteryzują się silnym poczuciem niezależności i oryginalnym podejściem do tematu. Możemy obserwować zachwycającą ekspresję dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wykorzystane zostały różnorodne techniki i formy, a także środki wyrazu artystycznego. Pojawiają się też nieoczywiste elementy, jak ziarenka zbóż, tkaniny czy piórka.

– Współpracujemy z Muzeum Historii Katowic już od kilku lat. Zawsze jesteśmy bardzo mile ugoszczeni, otoczeni ciepłem, serdecznością i zrozumieniem. Koordynatorem wernisażu z ramienia „Arki Noego” jest Katarzyna Ręka, nauczycielka plastyki. Spośród prac uczniów wybrała te, które w szerokim tego słowa rozumieniu były interpretacją motywu kwiatów i przyrody. Część prac powstało pod jej opieką, zwłaszcza starszych klas, młodsze dzieci tworzyły ze swoimi wychowawcami. Ważne, że każde dziecko przygotowało kilka prac na wystawę. Wykorzystano przeróżne techniki, wszystko po to, by każdy mógł się zaprezentować na miarę swoich możliwości. To ogromny zaszczyt i sukces, że możemy pokazać, jaką wyobraźnię mają nasi uczniowie, jak potrafią być staranni i kreatywni – mówi Magdalena Skorupa-Grajner, prezes fundacji „Arka Noego”.

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

W NSSP „Arka Noego” uczy się 30 uczniów – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także z niepełnosprawnością sprzężoną, w większości są to osoby z zespołem Downa. Fakt, że ich prace są prezentowane są w takim miejscu, jak Muzeum Historii Katowic, to dla uczniów-twórców jeden z elementów budowania poczucia wartości.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Nie podkreślamy w jakiś znaczący sposób, że nasi podopieczni to w większości osoby z zespołem Downa. Niemniej myślę, że każdy z rodziców czuje ciepło na sercu, kiedy jego dziecko jest zauważone, docenione, nie tylko w wąskim gronie rodziny. Zwłaszcza, jeśli to dziecko niepełnosprawne. To niezwykle ważne i przepiękne, że dyrektor  muzeum i pracownicy decydują się na uznanie osób z zespołem Downa, jako w pewnym sensie równych każdemu innemu twórcy, który może zagościć w tym muzeum. Pewnie dlatego też czujemy się, my, załoga „Arki Noego”, swobodnie i bezpiecznie w takim środowisku – podkreśla Magdalena Skorupa-Grajner.

Jednocześnie zwraca uwagę na ważny aspekt sztuki w życiu człowieka i jej uniwersalność.

– Niektóre prace mogą z powodzeniem zawisnąć obok obrazów pełnosprawnych twórców. Nie należy oceniać czy patrzyć na te dzieła przez pryzmat niepełnosprawności. To nie jest ani wyznacznik ani argument dyskwalifikujący. Sztuka to taka cierpliwa i pojemna przestrzeń, w której jest miejsce dla każdego, kto chce coś wyrazić – mówi prezes fundacji „Arka Noego”. 

Zajęcia plastyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie to nie tylko możliwość wartościowego spędzania czasu, ale także forma terapii, która dla osób z deficytami jest wprost bezcenna.

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

– Rozwija u dzieci nie tylko kreatywność, poczucie sprawczości, wolności wyrażania swoich emocji. Uczy także precyzji, staranności, skupia uwagę i koncentrację. Zalet pewnie można wymieniać jeszcze dużo, dużo więcej. Dzieci, które nie lubią zajęć plastycznych, zwykle mają największe deficyty, dlatego to dla nich duży wysiłek. Mimo wszystko warto wykorzystać bogactwo możliwości i technik plastycznych, by zajęcia sprawiały radość i kończyły się sukcesem – podsumowuje Magdalena Skorupa-Grajner.

Prace plastyce uczniów NSSP Arka Noego będzie można podziwiać w Muzeum Historii Katowic do 31 grudnia 20201 roku. Dzięki wsparciu Miasta Katowice wydano folder prezentujący dzieła młodych artystów, który daje możliwość poznać ich bliżej.

fot. Danuta Lisiecka i Agnieszka Jarzyńska-Stęclik

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza