Poradzisz po ślōnsku? Możesz pōmoc i przirobić

Uniwersytet Ślōnski i Uniwersytet w Hamburgu naszykowały projekt “Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingiwstyczne aspekty podwójnej językowej hubrydyzacji”.  Skuli tego szukane sōm ôsoby, kere poradzōm po ślōnsku a nie bojōm sie iś na wywiady ze ludziōma, kerzy tyż gŏdajōm. Ôkrōm tego szukane sōm tyż ôsoby, kere gŏdajōm po ślōnsku, do spisywaniŏ wywiadōm a analizy leksyki ślōnskij. Za ta robota bydzie szło “dziebko” zarobić.

Jak żyście sōm zainteresowani to przidźcie na tref 8 listopada na Wydział Filologiczny UŚ – ô piōntej na wieczōr we sali nr 11.

Wiyncej na plakacie na spodku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza