Po gali “Genius Loci – Wierny Opiekun Ziemi Śląskiej 2022”

W dniu 2 czerwca w czwartek w Domu Przyjęć “Anita” odbyło  się Uroczyste spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książek i zaproszonych gości z okazji wręczenia corocznej nagrody Genius Loci –Wierny Opiekun Ziemi śląskiej (nagrody wręczanej od 2013 roku na Targach Książki w Katowicach)

Na spotkaniu Jury w składzie Alojzy Lysko –przewodniczący, Jan Kasprzyk –prezes  PTPK i Bogusław Żogała wice –przew. PTPK  wyróżnili  następujące osoby: Monikę Kassner z Świętochłowic, Natalię i Piotra Dłogosza oraz Jerzego Ciurloka z Mikołowa (słynnego Masztalskiego).

Po rozpoczęciu spotkania Jan Kasprzyk poinformował o historii  ustanowienia w.wym. nagrody.

I tak w 2013 nagrodę otrzymali –Alojzy Lysko z Bojszów, Jan Myrcik z Koszęcina i Zygmunt Orlik z Suszca;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

rok 2014: Marek Szołtysek z Rybnika, Małgorzata Kiereś z Wisły, Melchior Sikora z Karwiny w Czechach;

rok 2015: Barbara Solarska z Pszczyny, Bernard Kopiec z Imielina, Anna Stronczek z Kłokocina k/Rybnika;

rok 2016: Agnieszka Drobna –Krzyżanowice –Zebełków  k/Raciborza, Marian Makula z Rudy Śl., Józef Szyneczek z Czeskiego Cieszyna;

rok 2020: Rafał Bula z Chełmu Śl. , Bernard  Szczech z Bytomia, Zofia Przeliorz z Żor;

rok 2021: Barbara Szmatloch z Chorzowa, Krystian Gałuszka z Rudy Śląskiej, Mirosław Syniawa z Chorzowa.

Po tej części programu głos zabrał Alojzy Lysko. W swoim wystąpieniu poruszył  niemal wszystkie sprawy dotyczące kultury, historii naszej małej ojczyzny, którą jest Śląsk. Z ubolewaniem stwierdził, że dzisiaj wielu rdzennych Ślązoków wstydzi się być właśnie Ślązakami. RODZI SIĘ PYTANIE dlaczego?? Jednak dobrze, że jest duża grupa pasjonatów, którzy widzą potrzebę kultywowania Śląskości i co dziwne, przybywa osób niebędących Ślązakami a działającymi dla dobra naszego regionu (kilku było na Sali!)

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

Natomiast Nagrody w dniu 2.06. wręczali  Jan Kasprzyk i Bogusław  Żogała. Były to pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe (art. Piśmienne).

Natomiast redaktor naczelny kwartalnika STRONY  ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Zbigniew Zając poruszył tematy związane z jego czasopismem. Zamieszczane są tam przeróżne sprawy dotyczące naszej najbliższej okolicy, wspomnienia wielu działaczy-społeczników, ciekawe relacje z różnych spotkań, opracowania historyczne itp. Taki  jest CEL czasopisma – ocalić od  zapomnienia, to co się wydarzyło na naszej śląskiej  ziemi i przedstawiać najnowsze wydarzenia.

W kolejnym punkcie programu  wypowiadali się po kolei nagrodzeni pisarze i aktywiści. Przedstawili się, opisali dotychczasową swoją działalność i powiedzieli o aktualnych  problemach i sukcesach. Każdy jednak opowiadał to na swój sposób .

—  Piotr Długosz  zapoznał zebranych (a mówił swoją opolską gwarą śląskiego) z działalnością  wydawniczą którą prowadzi wspólnie z żoną Natalią.

—  Monika Kassner pracująca  jako nauczyciel poruszyła sprawy związane z pracą z młodzieżą w tematach historii  i kultury śląskiej. Jako młodej pisarce udało się już napisać kilka  książek o tematyce kryminalnej. Próbuje jednak jeszcze innych form literackich – np. scenariusze po Śląsku do sztuk teatralnych.

—  Jerzy Ciurlok (jeden z Masztalskich) po krótkim wstępie w języku śląskim podzielił się z zebranymi swoimi poglądami w wielu tematach. Mówił o sprawach dotyczących Śląska, postawy moralnej obecnego społeczeństwa i zasadności naszych wspólnych działań w obronie języka śląskiego i obyczajów.

W dyskusji zabrała głos Anna Początek (lokalna pisarka), która przypomniała niedawne Wielkanocne Spotkanie w Bieruniu Nowym w którym uczestniczyliśmy jako PTPK . Podziękowała Firmie KACPER  za ufundowanie nagród rzeczowych, które pomogły zorganizować  wspaniałą zabawę dla dzieci i młodzieży pt. Szukamy prezentów od ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO.

Dej pozōr tyż:  Zakładowy Dom Kultury w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Pani Ania podziękowała również Pani Małgorzacie Czerner za udział w zorganizowanej w tym dniu Wystawy ozdób wielkanocnych, które sama wykonuje od wielu lat. Natomiast Jan Kasprzyk wręczył P. Małgosi pamiątkowy dyplom z podziękowaniami i oczywiście fajną książkę,  gdyż  p. Małgosia oprócz szydełkowania i robienia przeróżnych fantastycznych ozdób jest prawdziwym Miłośnikiem Książek.

Nastąpiła przerwa po której wystąpiła część zespołu folklorystycznego Lędzinianie (a były to panie: Teresa Ćwiertniewicz, Dorota Krół, Bogusława Frukacz, Elżbieta Żogała i oczywiście Franciszek Moskwa).

Powołana na szybko wręcz  w ekspresowym tempie  w/wym. grupa wykonała ponad 10  znanych tzw. „pieśniczek”. Zrobiła się prawdziwie rodzinna atmosfera, gdyż zebrani uczestnicy aktywnie włączyli się do wspólnego śpiewania. Na zakończenie wszystkie 5 osób otrzymało  nagrody rzeczowe, a były to oczywiście KSIĄŻKI . Nasze PTPK otoczy  muzyków swoją organizacyjną opieką  i będzie dążyć  o  pełnego reaktywowania  zespołu  i wspierać ponowne działania ale  z dala od wrogów kultury!!!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza