Piyńść i dynamit. Gawynda ô ślōnskich antyfaszystach we Hiszpaniji we kinie Rialto

Bezma 200 ślōnskich robotnikōw, co pochodziyli z Gōrnego Ślōnska, potajlowanego wtynczŏs miyndzy Polskã, Niymcy i Czechosłowacyjõ, trefiyło sie we batalijach wojny w Hiszpaniji. Niykerzi mieli za sobōm epizod w powstaniach ślōnskich, wiynkszość za chlebym – abo ôd ôbŏwy przed hitlerowskimi represyjami, była zmuszōnŏ wczaśnij ymigrować. Przedzierali sie do Hiszpanije, by walczyć z faszyzmym, ô godność i prawa robotnikōw, z wiarōm w lepszy świat. Mocka z nich tam zginyło, mocka poczuło gorzkość stracōnych iluzyji. Tyn film to prōba ôcalyniŏ pamiyńci ô tych prostych ludziach – tak niyôbyczajnych. Ô Ślōnzokach z Szopiynic, Karwinyj, abo Hindynburga, co ich historyjŏ ciepła za Piryneje…

W filmie spotrzebowano było dziesiōntki spōmniyń, setki archiwalnych fotografijōw, w tym nikaj niy publikowane, scyny fabularyzowane nagrŏwane tak na Ślōnsku, jak i w Hiszpaniji.

Po projekcyji zaprŏszōmy na tref z Dariuszym Zalegōm – reżysyrym filmu jak tyż dŏchtorym Michałym Rauszerym, antropologym, co wystympuje we filmie. Wieczōr zakōńczy minirecital ślōnskich pieśni zbuntowanych ôd Grzegorza Płonki.

pyńdziałek, 4 marca 2019 – 20:00
Cyna biletu: 10 zł
Idzie zarezerwować na strōnie ôd kina Rialto.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: Kino Rialto, foto: kadr z filmu

Dej pozōr tyż:  Katowice: pokaz filmu „Niemczyk – ostatni buntownik architektury”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza