Piwny Fajer, 3 siyrpnia

Latoś, 3 siyrpnia, na Zōmku Piastowskim we Raciborzu piyrszy roz ôdbydzie sie raciborski fajer piwa „Piwny Fajer”.

Poczōntek fajru je zaplanowany na godzina sztworto po połedniu, ale już ôd pōł dziewiōntyj rano ôtwarto bydzie III Miyndzynorodowo Gełda Birofilōw, a ôd połednia bydōm fungować sztandy ze piwym i auta z jodłym.

Ô trzecij po połedniu bydzie szło lecieć we 2,5-kilōmetrowym biegu. Niy bydzie to ale normalny bieg, bo w jego czasie bydzie trza pozbiyrać składniki potrzebne do uwarzynio piwa. Wszyjsko bydzie na terynie Parku Zōmkowego i Bulwarōw Nadôdrzańskich. Wpisowe do 1 siyrpnia bydzie 5 złotych, a we dniu wyścigu bydzie stoć 10 złotych. Zopisy tukej.

Ôd sztwortyj zacznōm sie kōnkursy, wystympy kabaretowe, kōncerty. Fajer potrwo do dziesiōntyj na wieczōr.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Program:

8:30 – III Miyndzynorodowo Gełda Birofilōw
12:00 – ôtwarcie sztandōw z piwym oraz foodtruckōw
15:00 – Bieg Naôbkoło Kōmina – bieg na dystansie kole 2,5 km; 15:00 Panie, 15:30 Panowie
16:00 – poczōntek fajru, wrynczynie nadgrōd zwyciynzcōm biegu
16:30 – Kola i Jula oraz Ślązak Roku Krzysztof Zaremba – program kabaretowo-muzyczny
18:00 – rozstrzigniyńcie kōnkursu piwnego, co w nim głōwno nadgroda jest możliwość uwarzynio swojego piwa we piwowarze Zōmkowym i piwowarze Rynek
18:20 – Kola i Jula oraz Krzysztof Zaremba, dalszy part
19:30 – Kōncert zespołu Alge’aters
20:10 – Kōncert zespołu The trAst
22:00 – kōniec

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wsparcie dla Ukraińców

Stymp wolny

Foto: materyje ôrganizatora

Link do wydarzynio na Facebooku tukej.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza