Piotr Miemiec: Opole – stolica Górnego Śląska

Opole – historyczna stolica Górnego Śląska

Opole było jedną z historycznych stolic Górnego Śląska i jednym z jego najstarszych miast.
Najstarsza informacja o Opolu znajduje się w anonimowych zapiskach tzw. „Geografa Bawarskiego” z 846 roku.
Przed 1217 rokiem Opole zyskało prawa miejskie, nadał mu je książę Kazimierz I Opolski. W tym czasie rozpoczęła się budowa zamku książęcego zakończona w 1289 roku. Po śmierci księcia opolskiego, Jana II Dobrego, w 1532 roku Śląsk wraz z Opolem przeszedł we władanie Habsburgów. W lipcu 1742 roku, po skończonej I wojnie śląskiej, pomiędzy państwem Habsburgów oraz Królestwem Prus miasto wraz ze Śląskiem znalazło się w granicach Prus. W 1818 roku Opole zostało stolicą rejencji opolskiej. Po podziale śląska w 1922 roku, Opole do 1938 roku było siedzibą władz rejencji oraz prowincji górnośląskiej. W 1945 roku, po zdobyciu zniszczonego nalotami Opola przez wojska radzieckie i przekazaniu władzy polskiej administracji, zaczęto sprowadzać i osiedlać polskich obywateli przymusowo wysiedlanych ze wschodu. W 1950 roku miasto stało się stolicą województwa opolskiego.

Będąc w Opolu warto zobaczyć:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • Tak zwaną Opolską Wenecję czyli okolice Młynówki – starego koryta Odry w centrum miasta.
 • Bazylikę katedralną Podwyższenia Krzyża Świętego, w stylu gotyckim z XV wieku.
 • Kościół Świętej Trójcy.
 • Wieżę Piastowską – która jest jedyną pozostałością po rozebranym w latach 30. XX wieku zamku.
 • Rynek Starego Miasta oraz wybudowany w 1864 roku ratusz, który po zawaleniu się wieży w 1936 roku został przebudowany na wzór florenckiego pałacu Vecchio.
 • Piękny gmach Dworca Głównego.
 • Fontannę z pomnikiem opolskiej Ceres z 1907 roku.
 • Most groszowy nad Młynówką, zbudowany w 1903 roku.
Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Tekst na podstawie informacji z: opoledzisiaj.pl i wikipedia.org

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza