Piotr Miemiec: Kolonia Emma w Radlinie

Osiedla robotnicze to nie jedynie domena GOP. Dzisiaj zapraszamy do Radlina na kolonię Emma. “Kolonie Emmagrube” powstała na przełomie XIX i XX wieku dla pracowników ówczesnej kopalni “Emma”. Pierwsze budynki wybudowano wzdłuż ul. Korfantego (wtedy Kaiser-Wilhelm-Strasse) i przeznaczone były dla urzędników pracujących na kopalni. Następnie dobudowano kilkanaście domów wolnostojących dla urzędników i robotników.

W drugim etapie (lata 1910-13) dobudowano szkołę wraz z częścią mieszkalną, a cała kolonia została skanalizowana i zelektryfikowana. Na terenie osiedla znajdował się też duży dom towarowy, gospoda, pralnia, łaźnia, piekarnia, zakład fryzjerski, sklep, 3 domy noclegowe, oraz pomieszczenia tzw. biblioteki ludowej. Architektura osiedla przypomina, że budowniczym zależało nie tylko na funkcjonalności osiedla, ale też na jego pięknie.

Po II wojnie światowej, w ramach rugowania śladów niemieckości nazwę kopalni i osiedla zmieniono na cześć lokalnego działacza komunistycznego na “Marcel”.

Nazywam się Piotr Miemiec. Pochodzę ze Śląska a dokładnie z Zabrza. Fotografia interesowała mnie od zawsze, ale tak naprawdę zdjęcia zacząłem robić dopiero gdy nabyłem swój pierwszy cyfrowy aparat. Było to 13 lat temu. Miałem jeden cel: pokazać ludziom region w którym się urodziłem, w którym urodził się mój ojciec, jego ojciec i tak dalej. Górny Śląsk od zawsze kojarzył się z ciężkim przemysłem, hutami, kopalniami, zadymionym powietrzem i brudnymi ulicami. Na moich zdjęciach pokazuję, że nie o ten Śląsk chodzi. Od jakiegoś czasu jako cel moich plenerów fotograficznych wybieram piękne miejsce na ziemi jakim jest Dolny Śląsk. Jest trochę dalej ale na prawdę warto. To po prostu piękny region. Fotografuję i zarazem uczę się fotografii aby efekt mojej pasji był coraz to lepszy. Prowadzę strony ze zdjęciami Górnego i Dolnego Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza