Piekary Ślōnske: Podsumowaniy akcyji “Lecymy i Jadymy durś z MOSiR”

Skōńczōła sie wakacyjnŏ zabawa ôrganizowanŏ bez piekarski MOSiR „Lecymy durś z MOSiR-em” i „Jadymy durś z MOSiR-em”. Brały w niyj udział 44 ôsoby, kere bez całe ferie zbiyrały kilometry w lŏtaniu i jeżdżyniu na kole. Minimum do przelecyniŏ to bōło 100 km, a do przejechaniŏ 500 km.

Nojwiyncej przejechoł Adam Gut, a przeleciała Magdalena Oleszek.

Na wszystkich, co zdobyli minimum we piekarskim amcie czekajōm ôd pyńdziałku do piōntu (7.30 do 15.30) nagrody.

Lecymy Durś z MOSiR-em

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chopi– lŏtaniy

 1. Tomasz Wójcik – 641,40 km

 2. Rafał Barański – 374,47 km

 3. Michał Konarski – 227,39 km

Kobiyty – lŏtaniy

 1. Magdalena Oleszek – 668,84 km

 2. Agnieszka Palacz – 602,46 km

 3. Joanna Jureczko – 246,01 km

 4. Katarzyna Musialik – 228,53 km

 5. Martyna Franczuk – 163,01 km

Nordic Walking – Kobiyty

 1. Joanna Koścień – 588,88 km

 2. Grażyna Siwczyk – 538,99 km

 3. Beata Dudek – 439,51 km

 4. Sandra Dudek – 133,08 km

 5. Katarzyna Gross – 100,00 km

Nordic Walking – Chopy

 1. Zygmunt Hirnyk – 471,58 km

Rolki:

 1. Iwona Nowak – 347,68 km

 2. Katarzyna Miś – 280,15 km

Jadymy Durś z MOSiR-em

Chopy:

 1. Adam Gut – 4141,95 km

 2. Dariusz Chojnacki – 3310,29 km

 3. Roman Barański – 2837,91 km

 4. Kazimierz Mucha – 2748,57 km

 5. Marcin Gałbas – 1770,40 km

 6. Marcin Ozdoba – 1425,95 km

 7. Krzysztof Opiołka – 1030,30 km

 8. Tomasz Jabłoński – 681,24 km

 9. Dawid Włoka – 666,00 km

 10. Filip Włoka – 585,00 km

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Elektryki w miejskiej flocie

Kobiyty:

 1. Mariola Barańska – 2615,44 km

 2. Anna Chmielewska – 945,80 km

 3. Magdalena Nizler – 886,17 km

 4. Anna Kwiatkowska – 696,52 km

 5. Katarzyna Miś – 554,28 km

Zdrzōdło i foto: www.piekary.pl

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza