Petra Kvitová ze nagrodōm Věry Čáslavskéj

Narodzōnŏ we Bilovcu na Gōrnym Ślōnsku Petra Kvitová dostała wczorej jako szōsty szportowiec we Republice Czeskej Nagroda im. Věry Čáslavskéj za zasługi kobiyt dlŏ szportu a ruchu ôlimpijskego. Je to nagroda za rok 2019.

Nagroda je prziznŏwanŏ ôd 2014 rŏz w roku kobiycie, kerŏ mŏ nie yno sukcesy szportowe, ale tyż we codziynnym żywobiciu musiała wykŏzać sie walkōm ô swoje cele. Jury przipōmniało, że kariera Kvitovej bōła sztopniyntŏ bez atak, jaki dokōnoł kradziŏk we jejij dōmu w 2015 roku, a ôna po ôperacyji musiała bojować ô nawrōt wysokej szportowej formy.

Nagroda im. Věry Čáslavskéj  je nazwanŏ ôd miana czeskej gimnŏstyczki, kerŏ wygrała 11 medalōw (z tego 7 złotych i 4 strzybne) na Olimpijskich Szpilach. Věra Čáslavská  stōła sie tyż symbolym Praskej Wiosny 1986, po tyn jak na Olimpijskich Szpilach we Meksyku zaprotestowała przeciwko zajynciu Czechosłowacyje bez Wojska Ukłŏdu Warszawskygo. Skuli tego po powrocie do kraju napoczły sie szykany przeciwko niyj, musiała skōńczyć szportowŏ kariera i ôstała wymazanŏ ze publicznego życiŏ.

Foto tytułowe: Pavel Lebeda / Česká sportovní [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza