Petra Kvitová wygrała 28. turniyj WTA we kariyrze

Petra Kvitová, kerŏ narodziōła sie we Bilovcu na Ślōnsku, wygrała 28. turniyj WTA we kariyrze. Jyj wygranŏ to nojlepszy geszynk, jaki mōgła szafnōnć na geburstak, kery fajeruje 8 marca. Latoś bańdzie 31 lŏt starŏ.

We finale turnieju we Katarze wygrała ze Garbiñe Muguruza ze Hiszpanije 2-0 (6-2, 6-1).
Warciyj we halbfinale wyeleminowała Jessica Pegula z USA, z kerōm wygrała 2-0 (6-4, 6-4)
We sztwierćfinale wygrała ze Anett Kontaveit ze Estonije we trzech setach: 2-1 (6-3, 3-6, 6-2)
We 1 rōndzie wyeleminowała Anastasija Siergiejewna Pawluczenkowŏ ze Rusyje we dwōch setach (6-3, 6-1).

Foto tytułowe: Pavel Lebeda / Česká sportovní [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza