Ôtwarcie galeryji Stela we Cieszynie

22 listopada we Cieszynie ôtwaro Galeryjŏ Stela. Je to piyrszy tego typu geszeft we Cieszynie, a już 10 inwestycyjŏ funduszu INBAP we Polsce. Co sie werci podkryślić, STELA to we cieszyńskiej ôdmianie ślōnskigo ôznaczŏ STŌND.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Piyrszego dnia do STELI prziszło przeszło 38 tys. klijyntōw, a przeca sōm Cieszyn liczy yno 37 tys. miyszkańcōw. Galeryjŏ je postrzodku miasta, przi ulicach Hajduka i Bobreckej, a do jyj zbudowaniŏ wykorzystano dŏwny banhof dlŏ autobusōw, przi nowym wynźle przesiadkowym.

Galeryjŏ mŏ 4 sztoki, ôkrōm geszeftōw i restauracyjōw znojdziecie tam tyż kino na 400 ludzi. We Steli zbudowno tyż 100 parkplacōw.

Inwestycyjŏ realizono przi spōłpracy ze Unibep SA, kery bōł generalnym wykonawcōm inwestycyji. Projekt narychtowoła i nadzorowła pracownia Król. Projektowanie Architektoniczne.

Uroczyste ôtwarcie galeryji prowadziōł Krzysztof Ibisz.

Materiały prasowe i fotografije: INBAP

 

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-