Ôtwarcie galeryji Stela we Cieszynie

22 listopada we Cieszynie ôtwaro Galeryjŏ Stela. Je to piyrszy tego typu geszeft we Cieszynie, a już 10 inwestycyjŏ funduszu INBAP we Polsce. Co sie werci podkryślić, STELA to we cieszyńskiej ôdmianie ślōnskigo ôznaczŏ STŌND.

Piyrszego dnia do STELI prziszło przeszło 38 tys. klijyntōw, a przeca sōm Cieszyn liczy yno 37 tys. miyszkańcōw. Galeryjŏ je postrzodku miasta, przi ulicach Hajduka i Bobreckej, a do jyj zbudowaniŏ wykorzystano dŏwny banhof dlŏ autobusōw, przi nowym wynźle przesiadkowym.

Galeryjŏ mŏ 4 sztoki, ôkrōm geszeftōw i restauracyjōw znojdziecie tam tyż kino na 400 ludzi. We Steli zbudowno tyż 100 parkplacōw.

Inwestycyjŏ realizono przi spōłpracy ze Unibep SA, kery bōł generalnym wykonawcōm inwestycyji. Projekt narychtowoła i nadzorowła pracownia Król. Projektowanie Architektoniczne.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Uroczyste ôtwarcie galeryji prowadziōł Krzysztof Ibisz.

Materiały prasowe i fotografije: INBAP

 

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza